Dokumentationspaket för cetertifiering av hållbart byggande.

Det finns en rad system för frivillig certifiering av hållbara byggnader. Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till certifieringarna. Det beror bland annat på att Troldtekt akustikplattor är Cradle to Cradle-certifierade och att allt trä i plattorna kommer från certifierade skogar. Dessutom dokumenteras Troldtekts miljöavtryck med full transparens i våra miljövarudeklarationer (EPD:er).

Hur bidrar Troldtekt?

I samarbete med Rambøll har vi dokumenterat hur våra produkter bidrar positivt till de olika kriterierna i:

  • WELL
  • LEED
  • BREEAM-SE
  • Svanenmärket, Nordisk Miljömärkning
  • Miljöbyggnad

 

Ladda ner dokumentationspaket

Nedan kan du ladda ner dokumentationspaket för de olika certifieringssystemen.

Akustiklösningarnas exakta inverkan på certifieringsbedömningen beror dock alltid på den specifika byggnaden och vilka övriga material som används. 

Certifiering av hållbara byggnader