LEED dokumentationspaket

Troldtekt uppfyller höga krav på dokumentation av byggmaterial, vilket bidrar vid en LEED-certifiering.

Användningen av certifierat trä och möjligheten till återvinning väger också tungt. Troldtekt kan bidra till totalt 22 av de 110 poäng som utgör den högsta nivån i LEED.

Nedan kan du ladda ner dokumentationspaketet för LEED-certifieringssystemet. Akustiklösningarnas exakta inverkan på certifieringsbedömningen beror dock alltid på den specifika byggnaden och vilka övriga material som används. 

LEED download