Miljöbyggnad dokumentationspaket

Troldtekts akustikplattor bidrar positivt till flera av indikatorerna i Miljöbyggnad. Både plattornas akustiska egenskaper och höga fukttålighet spelar roll.

Miljöbyggnad download