Svanenmärket, Nordisk Miljömärkning dokumentationspaket

Troldtekt är registrerat i Nordisk Miljömärknings databas över material som kan ingå i Svanenmärkta byggnader.

Troldtekt akustikplattor bidrar positivt till 11 av de 41 obligatoriska kriterierna och två av de 14 poänggivande kriterierna.

Nedan kan du ladda ner dokumentationspaketet för Svanenmärkta byggnader. Akustiklösningarnas exakta inverkan på certifieringsbedömningen beror dock alltid på den specifika byggnaden och vilka övriga material som används. 

Svanenmärket download