Troldtekt på exklusiv lista för tredje året i rad

För tredje året i rad har Troldtekt utsetts till ett av de SMF-företag som är bäst på att informera om samhällsansvar. Global Compact Network Denmark och FSR – danske revisorer står bakom SMV COP-listan, som presenterades vid ett evenemang på Vækstfonden. 

05.09.2022

Det är viktigt att företag agerar ansvarsfullt – men det är också viktigt att de redovisar vad de gör, så att de kan inspirera andra.

Global Compact Network Denmark och FSR – danske revisorer sammanställer varje år SMV COP-listan med de bästa CSR-rapporterna från företag som har färre än 250 anställda. För tredje året i rad finns Troldtekts CSR-rapport med på den exklusiva listan.

Rapporterna bedöms utifrån två kriterier:

  • Relevant och väsentlig information om företagets arbete med Global Compact-principerna.
  • Trovärdig och användbar information om resultatet av företagets arbete med Global Compact-principerna.

Enligt motiveringen anser Global Compact Network Denmark och FSR – danske revisorer bland annat att Troldtekts CSR-rapport har ”omfattande beskrivningar av målen samt en kolumn med tydlig, transparent information om status för de olika målen”. Något annat som lovordas är koldioxidredovisningen uppdelad i scope 1, 2 och 3 samt beskrivningen av Troldtekts arbete inom dessa olika kategorier.

Företag som är anslutna till FN:s frivilliga initiativ för samhällsansvar – Global Compact – måste varje år redovisa sina förbättringar inom CSR. Troldtekt har varit medlem i Global Compact sedan 2010.

Öppen redovisning

Listan över de bästa CSR-rapporterna från SMF-företag presenterades tisdagen den 6 september i samband med ett evenemang på Vækstfonden i Hellerup. Tina Snedker Kristensen, Troldtekts hållbarhets- och kommunikationschef, fanns på plats för att ta emot priset.

– Socialt ansvarstagande handlar först och främst om de aktiviteter som genomförs inom företaget. Men rapporteringen om dessa aktiviteter är också viktig, eftersom den gör det möjligt att dokumentera CSR-arbetet på ett konkret, transparent och inspirerande sätt, säger hon.

En viktig del av Troldtekts CSR-rapport är det omfattande avsnittet som dokumenterar allt från råvaru- och energiförbrukning till koldioxidutsläpp och sjukfrånvaro. 

– Vi har en öppen redovisning, vilket gör det enkelt att följa utvecklingen från år till år. Det är väldigt arbetskrävande att samla in data systematiskt, men det ger också en större intern medvetenhet om vårt CSR-arbete när alla kan se siffrorna och utvecklingen svart på vitt, säger Tina Snedker Kristensen.

Med Cradle to Cradle som ram

I tio års tid har Troldtekt baserat sin affärsstrategi på det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle. Cradle to Cradle utgör också ramen för innehållet i CSR-rapporten för 2021, som publicerades i juni 2022 och nu har kommit med på SMV COP-listan.

I rapporten ger Troldtekt konkreta exempel på företagets framsteg under 2021 inom de fem Cradle to Cradle-kategorierna:

  • Materialhälsa
  • Återvinning
  • Hållbar energi
  • Förvaltning av vattenresurser
  • Socialt ansvar

En höjdpunkt 2021 var utvecklingen av Troldtekts akustikplattor baserade på cementtypen FUTURECEM™. De nya akustikplattorna har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än Troldtekt baserat på traditionell cement.

De nya färgerna som används till hela sortimentet är en annan viktig del av redovisningen och har möjliggjort ett avancemang till den bästa Cradle to Cradle-kategorin inom materialhälsa.

Se Troldtekts CSR-rapport för 2021

INSPIRATION: Tre goda råd för CSR-rapporten

FSR – danske revisorer har en kommitté för samhällsansvar och hållbarhet. Kommittén har tagit fram tre allmänna råd till små och medelstora företag som vill utveckla och förbättra sina CSR-rapporter:

  1. Visa vilka ni är och vad ni strävar efter
  2. Visa era mål och handlingar
  3. Var trovärdiga

Läs mer om SMV COP och dessa tre råd