Så kommer hälsoframjande arkitektur in i psykiatrin

Ljus, luft, akustik och rummens disponering. Inte minst i psykiatrins nya byggnader används arkitektoniska grepp för att understödja behandlingen. Ett nytt onlinetema från Troldtekt AB fokuserar på visioner och praxis, möjligheter och fallgropar inom läkande arkitektur.

23.04.2021

Visioner är en sak, men hur håller principerna för läkande arkitektur i mötet med verkligheten? I ett nytt onlinetema startar Troldtekt AB, som utvecklar och tillverkar akustiklösningar för byggande, en spännande debatt.

I centrum för debatten står psykiatrisjukhuset GAPS i den danska staden Slagelse. GAPS, som öppnade 2015, har lyfts fram som state-of-the-art inom läkande arkitektur och har vunnit flera internationella priser.

Designprinciperna transparens och hierarki spelar en viktig roll i utformningen av GAPS, men orsakar friktion i vardagen på sjukhuset, menar dr Thorben Simonsen i sin avhandling. Han har utfört runt 200 timmars fältarbete på GAPS.

Arkitekten och ägaren Christian Karlsson från Karlsson Arkitekter anser däremot att designprinciperna redan har bevisat sitt värde på psykiatrisjukhuset. Få bådas synvinklar i det nya temat.

Trygghet och välbefinnande i fokus

I temat ingår även en intervju med arkitekter från White Arkitekter, som har erfarenhet av att designa psykiatriska kliniker med fokus på patienternas trygghet och välbefinnande. Ett exempel är Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, som invigdes 2020.

Vid inredningen har man fokuserat på mjuka och runda former (inga vassa kanter), där man med hjälp av färgval har eftersträvat en bra balans mellan stimulans och vila. På den psykiatriska avdelningen i Borås har man också lagt stor vikt vid god akustik, och på flera ställen har man valt Troldtekt akustiktak.

Byggnaden som en del av behandlingen

Temat besöker också Ny Bispebjerg Psykiatri i Köpenhamn, som är ännu ett exempel på att läkande designprinciper spelar en central roll i den moderna psykiatrin.

Idag finns försöksrummet – även kallat Framtidens patientrum – på Danmarks tekniska universitet (DTU), där det ska användas för forskning om hälsa i byggbranschen. Tidigare stod rummet på taket till Bispebjerg Hospitals parkeringsgarage. Här kunde arkitekten Carlo Volf och hans kollegor testa en helt ny inredning och tolkning av ett modernt psykiatriskt patientrum. Försöksrummet har inspirerat till Ny Psykiatri Bispebjerg, som ska stå klart 2024.

– Patientrummet är inrett utifrån våra kunskaper om hur ljus, ljud och temperatur påverkar oss människor. Ljus är inte bara hälsosamt utan kan till exempel vara ett problem om man får för mycket av det på natten. Så är också fallet med temperatur och ljud, och patienter med psykiska utmaningar är särskilt känsliga för obalanser, säger Carlo Volf.

Lösningen har blivit ett patientrum där ljuset är en kombination av dagsljus och dynamisk LED-belysning som är anpassad till dygnsrytmen. Rummets goda akustik har skapats med ljusa Troldtekt akustiktak.

Troldtekt bidrar till hälsoframjande arkitektur

Det nya temat beskriver hur Troldtekt akustiklösningar bidrar till läkande arkitektur – inte bara när det gäller god akustik, utan även inom nyckelområden som hälsosamt inomhusklimat, igenkännlig design och dokumenterad hållbarhet.

Troldtekt har valts för en lång rad projekt inom psykiatri, vård och omsorg.

>> Läs hela temat om läkande arkitektur här

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är danskt trä och cement råvarorna i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • 2016 startade Troldtekt det svenska dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J

Troldtekt AB
Lagervägen 4A
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se 

Ljus, luft, akustik och rummens disponering. Inte minst i psykiatrins nya byggnader används arkitektoniska grepp för att understödja behandlingen. Ett nytt onlinetema från Troldtekt AB fokuserar på visioner och praxis, möjligheter och fallgropar inom läkande arkitektur. Bild: Psykiatrisk klinik GAPS i Slagelse, Danmark @Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt.
Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Psykiatrisk klinik GAPS i Slagelse, Danmark, @Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Hvidovre Hälsocenter, Danmark. ©Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt.
Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Södra Älvsborg Hospital i Borås, design av White Arkitekter. ©Felix Gerlach.
Photo: Felix Gerlach
Trygfondens familiehus, Hammel Neurocenter, Danmark. ©Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt.
Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Psykiatrisjukhus i Vejle, Danmark. ©Thomas Mølvig, arkitekt.
Photo: Thomas Mølvig