Troldtekt® puzzle

Med den här lösningen får du friheten att skapa en yta med repetitiva eller slumpmässiga mönster. Troldtekt puzzle är kvadratiska akustikplattor med fyra lika stora fält. Tre av de fyra fälten har skuggats med varsitt spår, som löper diagonalt, lodrätt eller vågrätt.

Du kan välja att låta mönstret fortplantas från platta till platta, variera uppsättningen genom att montera i halvförband – eller att vrida utvalda plattor i 90, 180 eller 270 grader. Det är helt upp dill dig vilket ”pussel” du vill lägga på ytan.

Troldtekt® design

I den här broschyren får du inspiration och fakta om Troldtekt designlösningar.

Det finns nio att välja på men oändliga möjligheter att kombinera, så att varje projekt kan få sitt eget uttryck.

Se hur ett urval av lösningarna har använts i praktiken, och läs en intervju med arkitekten bakom de nio modellerna.