Troldtekt® puzzle

Med den här lösningen får du friheten att skapa en yta med repetitiva eller slumpmässiga mönster. Troldtekt puzzle är kvadratiska akustikplattor med fyra lika stora fält. Tre av de fyra fälten har skuggats med varsitt spår, som löper diagonalt, lodrätt eller vågrätt.

Du kan välja att låta mönstret fortplantas från platta till platta, variera uppsättningen genom att montera i halvförband – eller att vrida utvalda plattor i 90, 180 eller 270 grader. Det är helt upp dill dig vilket ”pussel” du vill lägga på ytan.

Utvalda referenser med Troldtekt® puzzle

Se också