Akustik avancerad

Rumsakustik är en avgörande men ofta förbisedd parameter för om en byggnad är välfungerande. På Troldtekt vill vi få framförallt arkitekter att ägna större uppmärksamhet åt bra akustik i praktiken.

Därför har vi inlett ett samarbete med akustikspecialisten Jan Voetmann, som i broschyren ”Om akustik ‒ Gode toner i arkitekturen” ger en introduktion till rumsakustik under följande rubriker:

Samarbetet mellan Troldtekt och Jan Voetmann grundas i producentens och rådgivarens gemensamma intresse för att öka fokus på akustiken i arkitekturen. Det går nämligen att skapa estetiskt fina lösningar med bra akustik – det gäller bara att rita in akustiken i arkitekturen från början.

Läs mer om rumsakustik här