Bra akustik med Troldtekt

Välj en effektiv akustiklösning.

Photo: Tommy Kolsior

Ljudet i en lokal reflekteras från väggar och tak, och det mesta av det ljud vi hör är reflektioner. Om vi vill kunna prata med varandra och tydligt höra vad andra säger är det viktigt att efterklangstiden i rummet är kort – att ljudet snabbt klingar av.

Genom att välja en Troldtekt akustiklösning kan du markant minska efterklangstiden. Medan ett betongtak endast absorberar 1–2 procent av ljudet, kan ett Troldtekt akustiktak normalt absorbera 80–90 procent av ljudet.

Konstruktionen har betydelse

Olika konstruktioner med Troldtekt akustikplattor ger olika resultat för efterklangstiden.

I bostäder får man optimal akustisk effekt om takkonstruktionen med 200–300 mm mineralull och ångspärr avslutas med Troldtekt akustikplattor. I vissa fall räcker det att montera Troldtekt på ett befintligt undertak.

I byggnader som större kontor, skolor, institutioner och andra lokaler med särskilda krav på akustiken är det ofta den bästa lösningen att montera ett nedpendlat Troldtekt undertak i ett profilsystem med ett avstånd på 200–300 millimeter till det fasta taket, så att det blir ett tomrum ovanför akustiktaket.

 

Enkel montering med platta i två lager

Om du väljer varianten Troldtekt akustik Plus limmas mineralullen på själva plattans baksida och det blir därför lättare för hantverkarna att arbeta med den än när mineralullen ligger löst.

Troldtekt akustik Plus har en bygghöjd på bara 43 millimeter och ger en stor ljudabsorberande effekt i lokaler som inte har plats för ett tomrum på 200–300 millimeter.

Se ljudmätningar för olika konstruktioner med Troldtekt

 

Måla plattorna utan att försämra akustiken

Troldtekt akustikplattor kan målas flera gånger med en färgspruta utan att de akustiska egenskaperna försämras. Det kan bidra till att förlänga plattornas livslängd – till exempel under en renovering och om en byggnad byter ägare eller hyresgäst.

Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Så stor blir skillnaden med Troldtekt

Daniel Boje flyttade med sin familj till ett helt nytt hus söder om Århus. Det visade sig snart att akustiken inte var särskilt bra. Ljuden studsade runt i rummen, trots att ljudabsorberande gipstak redan hade monterats på flera ställen.

I det här exemplet kan du se hur familjen efter monteringen av Troldtekt akustiktak har fått det hus som de drömde om. Professionella ljudmätningar före och efter visar att efterklangstiden i det öppna köket/allrummet, samt badrummet har minskat med upp till 60 procent. Och det är en skillnad som kan höras.

Läs mer om bostaden i Solbjerg

Rekommenderade efterklangstider

Efterklangstiden i ett rum ska passa både rummets storlek och syfte. Till exempel behöver man en kort efterklangstid i undervisningslokaler så att eleverna kan höra vad läraren säger – men ljudet får inte heller klinga av så fort att läraren inte kan göra sig hörd i hela rummet.

Som tumregel ska efterklangstiden helst vara ungefär densamma över hela frekvensområdet. I konsertsalar för klassisk musik får dock efterklangstiden gärna öka lite i de lägre frekvenserna.

Tabellen visar Troldtekts rekommenderade efterklangstider för olika typer av lokaler.

 

Lokaltyp

Efterklangstid i sekunder

Ljudkontrollrum

0,2–0,3 s.

Ljudstudior

0,4–0,6 s.

Kök/allrum

0,4–0,5 s.

Biograf

0,4–0,8 s.

Förskola

0,4 s. (krav)

Undervisningslokaler

0,6 s. (krav)

Mindre kontor och mötesrum

0,6 s.

Större kontor

Absorptionsytan (A) bör vara större än 1,1 x golvytan

Vårdsalar och behandlingsrum

0,6 s.

Restauranger

0,6 s.

Konsertlokal för rockmusik

0,7–1,0 s.

Teater

1,1–1,4 s.

Opera

1,5–1,7 s.

 

Kanske är du också intresserad av