Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

På Troldtekt delar vi FN:s grundtanke om att vi måste gå samman för att förändra världen. Därför samarbetar vi med företag, icke-statliga organisationer och andra aktörer som, precis som vi, vill bidra till en cirkulär ekonomi inom byggbranschen.

Vi har inlett givande samarbeten på alla våra tre hemmamarknader – Danmark, Tyskland och Sverige.

Gemensam röst för certifierade skogar

I Danmark har Troldtekt ett nära samarbete med FSC Danmark, där vi med hjälp av olika aktiviteter strävar efter att öka antalet FSC-certifierade skogar.

Som ett direkt resultat av det gemensamma ”uppropet” från FSC Danmark och Troldtekt har Ringkøbing-Skjerns kommun beslutat att FSC-certifiera alla sina skogar. Troldtekt tillverkar alla akustikplattor inom kommunen och har nu fått bättre möjligheter att köpa råvirke lokalt.

Test av ny cementtyp

Ett annat exempel på partnerskap är vårt samarbete med Aalborg Portland inom området återvinning. Tillsammans arbetar vi för att produktions- och byggavfall från Troldtekt ska kunna skapa värde vid tillverkning av cement. Det har bland annat resulterat i att restpartiklar från vår fasningshall skapar värde i produktionen.

Majoriteten av våra koldioxidutsläpp kommer från tillverkning av cement, och därför är det viktigt för oss att ha ett nära samarbete med Aalborg Portland, som har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent fram till år 2050. Delmålet är en 30-procentig minskning till år 2030, så att vi som samarbetspartner har möjlighet att följa framstegen.

Troldtekt har ingått avtal med Aalborg Portland om att testa en ny typ av cement med lägre koldioxidavtryck, så kallad FUTURECEMTM. Det är ett lovande initiativ, eftersom denna cementtyp ger 30 procent mindre utsläpp än vanlig cement.

Tillsammans mot Cradle to Cradle

I Tyskland samarbetar vi bland annat med den tyska organisationen Cradle to Cradle NGO, som arbetar för att sprida den cirkulära ekonomin och designkonceptet Cradle to Cradle över hela Tyskland.

Cradle to Cradle NGO har ett nätverk av samarbetspartners, däribland Troldtekt, som har varit aktiv medlem sedan 2018. Som partner ger vi ekonomiskt stöd till organisationens arbete med att sprida Cradle to Cradle-konceptet samt bidrar med våra erfarenheter av cirkulär ekonomi.

Troldtekts akustikplattor har dessutom installerats i C2C LAB i Berlin. Det är ett utbildningscenter, NGO-kontor och ”levande laboratorium” för Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial.

Även i Sverige arbetar starka krafter för att sprida den cirkulära ekonomin, och en av organisationerna som Troldtekt är medlem i är Cradlenet. Cradlenet är en NGO-organisation som erbjuder inspiration och kunskapsdelning mellan företag, organisationer och människor.

Troldtekt stödjer hållbart byggande

Förutom ovan nämnda samarbeten är Troldtekt medlem i ledande organisationer för hållbart byggande i Danmark, Sverige och Tyskland:

  • I Tyskland heter den ledande organisationen DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. DGNB-systemet lanserades 2008 och omfattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – under själva byggprocessen och i den färdiga byggnaden.

  • I Danmark är vi medlem i Green Building Council Denmark, en oberoende organisation för hållbart byggande. De har valt att följa DGNB, som därmed är den mest använda hållbara certifieringen i den danska byggbranschen.

  • Sweden Green Building Council administrerar och stödjer några av de mest använda certifieringssystemen för hållbart byggande i Sverige. Två av dem är Miljöbyggnad och BREEAM-SE.