Så arbetar Troldtekt med FN:s globala mål

FN-länderna har satt upp 17 gemensamma mål som ska säkerställa hållbar balans inom klimat och ekonomi över hela världen.

Troldtekt stödjer naturligtvis alla 17, men vi har valt att fokusera på de fyra mål där vi kan göra störst skillnad.

Fokus på resurser och biologisk mångfald

Det är viktigt för oss att vi lyckas omsätta målen till konkreta åtgärder i verksamheten. Vi kan till exempel inte bidra till att utrota fattigdom och svält i världen genom att tillverka akustikplattor i Danmark.

Men vår bransch står för cirka 40 procent av samhällets resurs- och energiförbrukning, och därför kan vi göra skillnad genom att stödja FN:s globala mål nummer 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Eftersom vi köper in råvirke kan vi också stödja den biologiska mångfalden i skogarna – och därmed bidra till FN:s globala mål nummer 15, ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Hälsosamma byggnader och värdefulla partnerskap

Just mål 12 och 15 var därför också de första vi började arbeta med 2018. Sedan dess har vi utökat vårt åtagande med mål nummer 3, ”Hälsa och välbefinnande” och mål nummer 17, ”Genomförande och globalt partnerskap”, eftersom vi även här kan vidta åtgärder som gör skillnad.

Läs om våra initiativ