Mål 3: Hälsa och välbefinnande

 

60 procent av alla akuta luftvägsinfektioner hos barn beror på miljöförhållanden i barnens omgivning. Enligt forskning från amerikanska NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) och EPA (Environmental Protection Agency) tillbringar vi så mycket som 90 procent av våra liv inomhus. I hemmet, på jobbet, i transportmedel eller i offentliga byggnader.

Därför är det viktigt att fokusera på hälsosamma byggnader, och enligt WHO finns det utrymme för förbättringar. En studie av Världshälsoorganisationen från 2006 visar att vi i första hand utsätts för luftföroreningar när vi är inomhus. Barn är särskilt utsatta, eftersom de har högre andningsfrekvens än vuxna och därmed andas in större mängder luft.

Grundlig innehållsanalys

Troldtekt vill bidra till att skapa hälsosamma miljöer för människor att vistas i. Det gör vi bland annat genom att dokumentera materialhälsan i våra produkter.

Troldtekts cementbundna träull är tillverkad av danskt trä och cement. Som en del av vår Cradle to Cradle-certifiering genomgår produkterna grundliga analyser. Innehållet i produkterna analyseras ner till 100 ppm (parts per million) och ämnenas inverkan på människor och miljö utvärderas. Analysen utförs av Vugge til Vugge Danmark, ett kontrollorgan ackrediterat enligt Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

I praktiken innebär vårt systematiska arbete med Cradle to Cradle att vi känner till innehållet i våra produkter i detalj och har dokumenterade bevis för att de inte innehåller några skadliga ämnen. Cradle to Cradle är mer omfattande än andra certifieringar, som bara ser till listor över vad produkterna inte innehåller.