Akustiklösningar för Svanenmärkta byggnader

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner

Så bidrar Troldtekt till Svanenmärkning av byggnader

Troldtekt är registrerat i Nordisk Miljömärknings databas över material som kan ingå i Svanenmärkta byggnader.

I samarbete med Rambøll har vi tagit fram ett dokumentationspaket som gör det lättare för revisorer att beräkna våra produkters specifika bidrag till de olika kriterierna i Svanenmärkningen.

Ladda ned hela dokumentationspaketet

Troldtekt kan bidra till 13 kriterier

Svanenmärkningen har sju fokusområden med totalt 41 obligatoriska kriterier. Dessutom finns det 14 valfria poängkriterier.

Troldtekt akustikplattor bidrar positivt till 11 av de obligatoriska kriterierna, som är uppdelade i tre områden, och till två av de poäng-givande kriterierna.

Tabellen är baserad på standarden för Svanmärkning av hus,
lägenheter, skolor och förskolor, version 3.7 (Nybyggnation).

Observera att Troldtekt inte kan uppfylla ett helt kriterium, utan
att akustikplattorna dessutom har en positiv inverkan på kriteriets
totalpoäng.