Användning

De flesta nordeuropéer tillbringar 80–90 procent av sin tid inomhus. På Troldtekt anser vi att akustisk komfort och hälsosamt inomhusklimat utan skadliga kemikalier är centrala aspekter i en byggnad.

De flesta väljer Troldtekt på grund av de akustiska egenskaperna. Men då får de samtidigt en multifunktionell tak- eller väggyta, som dessutom bidrar till att ge komforten och inomhusklimatet ett rejält lyft. Troldtekts cementbundna träull har med andra ord en rad egenskaper som skapar värde för byggnadens användare.

1. Bra akustik

Akustiken i ett rum kan ha stor inverkan på vårt välbefinnande och vår koncentration. Ljudvågorna studsar tillbaka när de träffar hårda och släta ytor som betong och gips, och den långa efterklangstiden ger en bullrig ljudmiljö.

Material med en öppen ytstruktur – som Troldtekts cementbundna träull – ger däremot bra akustik med kort efterklangstid. Faktum är att en konstruktion med Troldtekt och underliggande mineralull kan absorbera upp till 90 procent av ljudet, medan en hård betongyta bara absorberar 1–2 procent.

Det gör Troldtekt till ett populärt val i de flesta typer av byggnader, bland annat skolor, kontor, idrottshallar, restauranger, kulturcenter och privatbostäder.

2. Hälsosamt inomhusklimat

I en hållbar byggnad måste man ta hänsyn till miljö, ekonomi och sociala förhållanden, bland annat genom att säkerställa ett bra inomhusklimat för användarna. Dålig luftkvalitet och mycket torr eller fuktig inomhusluft kan leda till låg produktivitet på arbetsplatsen, sämre inlärning i skolan och högre sjukfrånvaro.

Utöver att säkerställa bra akustik kan Troldtekts cementbundna träullsplattor dessutom absorbera och avge fukt. Det här bidrar till att säkerställa rätt luftfuktighet i byggnaden. Samma luft upplevs som bättre i ett rum där materialen absorberar fukt – och det kan också minska behovet av ventilation. Teknologisk Institut i Danmark har dokumenterat att Troldtekt akustikplattor tål att användas i utrymmen med en fuktbelastning på upp till 98 procent (+/- 2 procent) vid en temperatur på 40 grader.

Cradle to Cradle-certifieringen innebär att allt innehåll i Troldtekt akustikplattor har analyserats ända ner till 100 ppm (parts per million). Därmed är de dokumenterat fria från ämnen som är skadliga för människor eller miljö. Troldtekt uppfyller dessutom kraven i flera andra certifieringar som dokumenterar ett hälsosamt inomhusklimat.

3. Dokumenterad hållbarhet

Ett hälsosamt inomhusklimat är en central del av en hållbar byggnad, och i det här sammanhanget har Troldtekt en mängd positiva egenskaper som beskrivs i föregående avsnitt. Troldtekt bidrar dessutom till en sund driftsekonomi eftersom akustikplattorna inte kräver något underhåll efter monteringen – och har lång livslängd, så att de kan ”leva vidare” om en byggnad ska renoveras eller byggas om. Plattorna kan målas utan att de akustiska egenskaperna försämras.

Inomhusklimat och totalekonomi är exempel på områden där Troldtekt bidrar positivt till de ledande certifieringarna för hållbara byggnader (DGNB, BREEAM, LEED, WELL med flera).

4. Effektiv brandsäkerhet

Trä är i sig ett organiskt och brännbart material, men varje enskild träfiber i Troldtekt är omsluten och skyddad av icke-brännbar cement. Därför är Troldtekt ett svårantändligt material som vid brand endast avger svag värme och nästan inte utvecklar någon rök alls.

Troldtekt akustikplattor är brandklassade enligt den europeiska standarden EN 13501. Troldtekts brandklassning är B-s1,d0, vilket betecknar materialets reaktion vid brandpåverkan. I praktiken innebär det att Troldtekt är svårantändligt, svagt värmeavgivande och svagt rökutvecklande. Troldtekt A2-plattor är icke-brännbara och har uppnått klassificeringen A2-s1.d0.

5. Naturlig styrka

Troldtekt akustikplattor i cementbunden träull kombinerar cementens styrka med träets andningsförmåga. Å ena sidan är plattorna extremt robusta och formstabila – även i fuktiga miljöer som simhallar – vilket gör att de inte bågnar med tiden. Å andra sidan är de flexibla, vilket gör det enkelt att såga och skruva i dem vid installationen.

Kombinationen av trä och cement innebär flera fördelar under produkternas användningsfas: de kan absorbera och avge fukt, har en lång livslängd och är dokumenterat fria från skadliga kemikalier.

6. Flexibla designmöjligheter

Även när det gäller estetisk komfort i en byggnad kan Troldtekt göra skillnad. Olika färger, strukturer, kantutformningar och upphängningssystem ger stor frihet att utforma skalbara tak- och väggytor med Troldtekt. Både med de klassiska Troldtekt-plattorna och med den nya serien av designlösningar, där ytan har bearbetats med frästa spår eller uttrycksfulla mönster.