Produktlivscykel

Material, tillverkning, transport, användning och återvinning. Under produktens hela livscykel fokuserar Troldtekt på att optimera resursförbrukning och processer, så att våra akustiklösningar bidrar till att skapa mervärde.

Det är tanken bakom det cirkulära synsätt som är grunden för vår Cradle to Cradle-strategi. Och nya åtgärder vidtas löpande i var och en av de fem faserna.

Här på sidan kan du läsa om de olika faserna i Troldtekts produktlivscykel. Du kan även se hur våra åtgärder i varje fas överensstämmer med kriterierna i Cradle to Cradle och FN:s globala mål.

Mer om ämnet