Transport

Även om transporterna utgör en relativt liten del av den miljöpåverkan som Troldtekt akustikplattor orsakar, strävar vi efter att minska transportutsläppen så mycket som möjligt. Korta avstånd säkerställer samtidigt en hög leveranssäkerhet.

Många tillverkningsföretag köper in råvaror från andra länder eller världsdelar, men på Troldtekt har vi bara cirka 150 km till den råvaruleverantör som ligger längst bort.

Vi har en affärsmodell där vi satsar på lokala råvaror till vår produktion av akustikplattor. Det innebär att rödgran, som är en av de två viktiga komponenterna i akustikplattorna, kommer från danska skogar, medan cementen från Aalborg Portland utvinns av dansk sand, kalksten och lera.

Det här ger flera fördelar – inte minst det faktum att transporten av våra råvaror har en minimal miljöpåverkan. Vår strategi att använda lokala råvaror stödjer därför också FN:s globala mål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion.

En styrka under pandemin

Strategin att satsa på lokala råvaror och leverantörer har även fördelen att produktionen kan upprätthållas när globala leveranskedjor plötsligt utsätts för hård press – vilket vi har upplevt sedan början av coronapandemin 2020.

På Troldtekt kunde vi – utan att bryta mot några restriktioner – hålla produktionen igång så att kunderna hela tiden fick sina beställningar av akustikplattor. På många andra tillverkningsföretag drabbades produktionen av uteblivna leveranser till följd av internationella nedstängningar.

Som du kan läsa i vårt avsnitt om återvinning, utnyttjar vi dessutom kapaciteten optimalt genom att kombinera transporterna med återvinning av restprodukter från vår produktion. Vi ser till att de lastbilar som levererar cement från Aalborg Portland till vår fabrik kör tillbaka med restpartiklar och spill från produktionen. Produktionsavfallet används sedan i produktionen av ny cement på Aalborg Portland.

 

Återförsäljare med lager ger effektiva transporter

Transport av råvaror till Troldtekts produktionslinje är en sak. Transporten av de färdiga akustikplattorna till kunderna är en annan. På Troldtekt har vi optimerat systemet så att transporterna blir så effektiva som möjligt.

I Danmark säljs Troldtekts produkter via lagerförande trävaruhandlare och byggmarknader, vilket gör det möjligt att effektivisera transporterna till slutanvändarna. Det innebär färre (och större) transporter till byggvaruhusen, så att våra akustikplattor finns på lager när kunderna vill köpa dem.

Dessutom har Troldtekt ett stort distributionsnätverk av lokala återförsäljare på de viktigaste marknaderna utanför Danmark – varav de två största är Sverige och Tyskland.

Behov av fler lokala råvaror

En av utmaningarna med Troldtekts strategi är att det kan uppstå brist på lokala råvaror. När efterfrågan ökar kan tillgången i Danmark ha svårt att hänga med. Här ser vi en risk när det gäller certifierat trä, eftersom både Troldtekt och andra aktörer i byggbranschen i allt högre grad efterfrågar FSC- eller PEFC-certifierat trä.

På Troldtekt jobbar vi med att sprida kunskap om fördelarna med skogscertifieringar – bland både privata och offentliga skogsägare. Efter en dialog med Troldtekt och FSC Danmark valde Ringkøbing-Skjern Kommune att från och med 2020 FSC-certifiera kommunens skogar. Det gör det möjligt för oss att köpa in mer trä lokalt.