En hyllning till genial arkitektur

Kasper Salin-priset är Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpris. Katarina O Cofaigh, senior rådgivare på Sveriges Arkitekter, berättar om priset och vad som under årens lopp har varit avgörande för juryns bedömning.

Sedan 1962 har Sveriges Arkitekter varje år delat ut ett pris till ett svenskt byggnadsverk eller område av hög arkitektonisk kvalitet. Kasper Salin-priset är Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpris.

Kasper Salin (1856–1919), som priset är uppkallat efter, var bland annat stadsarkitekt i Stockholm. Det är hans donation som ligger till grund för priset och som förvaltas av Sveriges Arkitekter. Vem som helst kan nominera kandidater till priset, och förslag som lämnas in före den 25 augusti varje år tas med i bedömningen för nästkommande års pris. Juryn består av fyra utvalda arkitekter som sitter ett år i taget.

Vinnaren av Kasper Salin-priset får en bronsrelief utformad av arkitekt Bengt Lindroos, som fästs på den vinnande byggnaden.

De senaste årens vinnare: Bostäder och museum

2019 utsågs det nya bostadskomplexet Brf Viva i Göteborg till vinnare. 2018 vann den nybyggda privatbostaden Hamra Ateljébostad på Gotland, och 2017 var det arkitektbyrån Elding Oscarsons tillbyggnad till Skissernas Museum i Lund som fick ta emot Kasper Salin-priset.

Nya tankar och unika uttryck

Katarina O Cofaigh, senior rådgivare på branschorganisationen Sveriges arkitekter, berättar att tidigare vinnare av Kasper Salin-priset representerar olika trender som under årens lopp har präglat arkitekturen och varit ett uttryck för hög arkitektonisk kvalitet.

– Man har varit uppmärksam på hur arkitekterna har bemästrat ny teknik, men samtidigt har byggnadernas arkitektoniska verkshöjd alltid varit avgörande, säger Katarina O Cofaigh.

När varuhuset Åhléns i Stockholm utsågs till vinnare 1966 löd motiveringen till exempel:

”Byggnadens arkitektur utgår från nya förutsättningar – förkortad byggtid, rationaliserad stomme och konsekvent utbyggd luftkonditionering. Behärskningen av den stora skalans mått såväl i interiören som i exteriören, det fria rumstänkandet särskilt i byggnadens anslutningar till gata och tunnelbanenivå samt utnyttjandet av glödljusets rumsbildande möjligheter, gör denna byggnad till en levande nutidsmiljö med betydande arkitektoniska kvaliteter.”

En annan typisk motivering, som återspeglar detta tankesätt, gavs 1971 till Aktiebolaget Pharmacias nya huvudkontor och laboratorier i Fyrislund, Uppsala:

”Anläggningen utgör ett exempel på byggande där kraven på teknisk rationalitet och god arbetsmiljö har kunnat förenas i en stark konstnärlig gestaltning.”

Kvalitet som består

Nästan alla Kasper Salin-vinnare har egenskaper som håller i längden, förklarar Katarina O Cofaigh:

– Det är byggnader vars arkitektoniska egenskaper uppskattas än i dag, där det alltid finns verkshöjd eller konst som uttrycks på ett speciellt sätt. Detta ger ett positivt bidrag till de miljöer där människor ska bo och röra sig, säger hon och fortsätter:

– Bakom dessa projekt har det också nästan alltid funnits en byggherre med höga ambitioner, som arkitekterna har haft ett bra samarbete med.

De arkitektoniska trender vi ser idag har en speciell koppling till det rum som den enskilda byggnaden ingår i, enligt Katarina O Cofaigh.

– Projekten måste ge något tillbaka till omgivningen. Vinnarna är i allt större utsträckning offentliga byggnader eller byggnader som är viktiga för sin omgivning. Byggnaden ska inte bara vara bra i sig, utan arkitekturen måste stödja de funktioner som ligger till grund för byggnaden.

Katarina tror att hållbarhet, knappa resurser och social interaktion kommer att vara några av de dominerande trenderna framöver, men ytterligare en dimension har tillkommit den senaste tiden:

– Arkitektur ska alltid möta de behov som finns i samhället, och därför kommer det förmodligen också att handla om hur vi kommer att röra oss, arbeta och mötas efter den pandemi som just nu råder.

FOTO:
Katarina O Cofaigh,
Senior rådgivare på Sveriges Arkitekter

TEMA: Design och innovation inom arkitektur