Flera generationer under samma tak ställer höga krav på arkitekturen

Starka relationer, ekonomisk medvetenhet och lägre klimatavtryck. Det finns många fördelar med att tänka in flera generationer i offentliga byggnader. Men generationsbyggnader ställer även stora krav på arkitekturen, inredningen och logistiken.

04.01.2024

Läs mer i intervjun med Magnus Anclair, grundare av nätverket Forum Bygga Skola.

Väggbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i skolbggnad

Kan man bygga den perfekta inramningen både för ett 5-årigt förskolebarn och en 87-årig äldrevårdsboende? En plats för buller, lek och lärande – som samtidigt har plats för lugn och återhämtning? Visst kan man det säger Magnus Anclair. Han är grundare av Forum Bygga Skola, som är ett nätverk som i mer än sju år sysslat med att göra de svenska skolorna så bra som möjligt. Han anser faktiskt att det finns många fördelar med att förena generationerna i en gemensam inramning:

– När vi samlar flera generationer under ett tak så skapar vi starkare relationer och bättre liv oavsett ålder och kön. De äldre stimuleras av barnens liv och lek, och barnen får en relation till den äldre generationen som de kanske inte alltid har runt sig i sin vardag. Mötet mellan generationerna höjer den mänskliga kvaliteten för båda parter, förklarar han.

Förutom de positiva mänskliga aspekterna finns det även andra fördelar att hämta – speciellt för byggherren.

– En sak är att förena människor och skapa respekt och förståelse. En annan sak är kronor och ören. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så är generationsbyggnaderna även mycket lönsamma. Oavsett allt annat så är det billigare och mer klimatmedvetet att bygga en byggnad istället för två, och det har stor betydelse för exempelvis kommuner när budgetarna måste ökas.

Magnus Anclair, grundare av nätverket Forum Bygga Skola

Inredningen är helt avgörande

Även om intergenerationell arkitektur låter som en uppenbar vinnande lösning så finns det fortfarande en rad fallgropar som man som arkitekt måste se till att undvika.

Byggnadens inredning har stor betydelse för om generationsmötet blir framgångsrikt eller faller platt till marken. Magnus Anclair berättar:

– Stora och små har mycket olika behov, så när vi arbetar med byggnader som inrymmer flera generationer pratar vi mycket om tillgänglighet. Ska det finnas fri tillgång mellan de två generationerna eller ska man ha en gemensam mötesplats. Delar de kök, uteplatser eller andra områden? Den totala aspekten är en fördel, men det ställer även krav och det kräver kompromisser, förklarar han och fortsätter:

– I den här typen av byggnader måste man komma ihåg att 1+1=3. Det ska inte bara finnas plats för användarna, utan även för gäster, medarbetare och andra som kommer in i byggnaden. De personer som leder driften och arbetar i huset måste också kunna, och vilja, samarbeta över gränserna. Annars blir det bara två institutioner som av misstag delar tak.

Magnus Anclair pekar på entrén som ett bra ställe att börja. Här kommer verkligen kraven (och de olika behoven) fram, och det kan man ta med sig i byggnadens övriga design. Han pekar speciellt på akustik och logistik som viktiga faktorer som kan ha avgörande betydelse för om byggnaden kommer att fungera i praktiken eller bara på pappret.

Läs mer om Forum Bygga Skolas arbete och se deras webbinarier

Exempel på efterlevnad

Det finns redan goda exempel, både i Sverige och i Danmark, på hur byggnader kan fungera som katalysatorer för möten mellan generationer.

Sandarnaskolan i Göteborg är den första i sitt slag i Sverige och representerar ett helt nytt sätt att tänka inom generationsöverskridande arkitektur. Här ska skolelever och äldre dela vardagen i en byggnad som är byggd i betongelement med inlagda, sandfärgade tegelstenar och fält av glaserade tegelstenar som fångar ljuset och skapar ett färgspel. Inomhus har man fokuserat på att skapa en mysig känsla för de äldre som bor där och bra akustik för alla. Därför har man valt Troldtekt akustiktak till skolan.

I Danmark är Huset Nyvang i Randers bland de första i sitt slag som förenar både äldreboende och integrerat daghem. Här har man lagt vikt vid att skapa ett lekfullt och omväxlande arkitektoniskt uttryck för daghemmet, medan äldrevårdsdelen i högre grad präglas av hemtrevlighet och igenkännbara material. Gemensamt för båda delarna är dock de robusta materialen som bidrar till lång hållbarhet och god akustik. Ett exempel är de vitmålade Troldtekt akustikplattorna i taken och på väggarna, som även bidrar till att binda samman rummen på ett estetiskt sätt.

Läs mer om Sandarnaskolan och Huset Nyvang