Framtidens äldreboende heter Huset Nyvang

I Randers har man byggt ett toppmodernt äldreboende efter nederländsk förebild. De 60 äldrebostäderna är organiserade som en liten by med hus i ett plan.

Troldtekt Nursing home Randers
Photo: Thomas Mølvig, architect

Här kan de boende vistas fritt inom trygga ramar eftersom ett staket avgränsar området diskret men effektivt. Det gör att dementa får större rörelsefrihet, och dessutom ligger boendet intill en förskola samt ett litet torg med bageri, frisör och servicecenter, vilket är något helt nytt i Danmark.

Redan innan invigningen utsågs Huset Nyvang till ”Årets Sundhedsbyggeri 2017”. Det förstår man när man ser hur mycket liv och rörelse det är på torget och hur de äldre på ett naturligt sätt möter små barn i sin vardag. Dessutom rymmer Huset Nyvang naturligtvis den modernaste välfärdsteknologin som hjälper personalen i det dagliga arbetet.

Ett hem snarare än en institution

Bostäderna är byggda som små murade villor som i kraft av sin beskedliga skala snarare påminner om ett hem än om en institution. Husen ligger i klungor med en gemensam ingång. Den tillhörande vårdcentralen och förskolan är i större skala. Det skapar en naturlig hierarki i bebyggelsen. Det ger också en synergieffekt där de äldre får uppleva saker tillsammans med barn i vardagen. En unik möjlighet som annars är frånvarande på ett traditionellt äldreboende.

I den stora vita byggnaden möts funktionerna för äldre, barn och personal. Självklart finns det stora skillnader men det är enkelt att skapa kontakt mellan generationerna. Servicebyggnaden är ett uppskattat utflyktsmål för de äldre boende och ”butikerna” skapar liv på torget som vetter mot söder.

Det finns en fin nordisk ton i det banbrytande projektet, som är ritat av Friis & Moltke Architects. Både förskolans och äldreboendets rum präglas av en ljus och vänlig interiör, som högt i tak i dubbel bemärkelse. Vitmålade Troldtektplattor bidrar till att knyta ihop rummen rent estetiskt, och samtidigt passar de bra till de varierade höjderna och snedställda ytorna som på många ställen går till nock.