Sex fokusområden: Så bidrar Troldtekt till ett bättre inomhusklimat i skolorna

Barn tillbringar cirka 20 procent av sina vakna timmar i skolan. Därför har de fysiska ramarna stor betydelse.

Läs här hur Troldtekt akustiklösningar gör en skillnad för akustik, luftkvalitet, belysning, design, hållbarhet och ekonomi. Områden som tillsammans kan skapa en hållbar helhet i skolorna.

Det är skolbarnen som är framtiden

Därför måste vi ge dem bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och lära sig nya saker. Det håller nog alla med om. Ändå är många skolbyggnader så slitna att det går ut över inlärningen. Exempelvis har de flesta skolor problem med dålig luftkvalitet – och forskare har dokumenterat att det innebär kostnader för både sjukskrivningar och sämre inlärning.

Som tur är finns det också skolor som erbjuder förutsättningar i världsklass. Här har byggherrar och rådgivare gjort sina läxor för att välja de bästa möjliga lösningarna. För att få akustik, luftkvalitet, belysning, design, hållbarhet och ekonomi att gå upp i en högre enhet.

Balansen mellan dessa aspekter är viktig för att skapa en hälsosam helhet, men ingen av dem kan stå ensam. Därför är det klokt att välja lösningar som slår flera flugor i en smäll. Här kan du se hur du med Troldtekt akustiklösningar kan skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och samtidigt få ett dokumenterat hållbart skolbyggande.

1. God akustik: Lugn miljö så man hör vad som sägs

Det är mycket ljud i ett klassrum fyllt av ivriga elever. Ljud reflekteras från väggar och tak, och det mesta av ljudet som lärare och elever hör är reflektioner. Därför är det avgörande att efterklangstiden i rummet är kort, dvs. att ljudet snabbt ”dör ut” i rummet.

Är efterklangstiden lång hinner de talade orden inte dö ut innan nästa ord når lyssnaren. Det ger en dålig talförståelse och lyssnaren har svårt att förstå vad som sägs. Hårda och släta ytor som betong, glas och gips ger en lång efterklangstid eftersom ljudet reflekteras många gånger innan det försvinner.

Absorberar 80–90 procent av ljudet

Om ytorna i rummet däremot har en öppen ytstruktur, som t.ex. Troldtekt akustikplattor på tak och/eller väggar, kommer ljudet snabbt att dö ut. Det ger en kort efterklangstid och riktigt bra akustik. Medan ett betongtak bara absorberar 1–2 procent av ljudet, kan ett Troldtekt-tak normalt absorbera 80–90 procent.

Optimal effekt uppnår man när akustiktaket är monterat på ett avstånd av 200–300 millimeter till det fasta taket och när Troldtekt-plattorna har ett lager mineralull bakom. Om du väljer varianten Troldtekt akustik Plus limmas mineralullen på själva plattans baksida och det blir därför lättare för hantverkarna att arbeta med den än när mineralullen ligger löst. Troldtekt akustik Plus har en monteringshöjd på bara 43 millimeter och ger en stor ljudabsorberande effekt i lokaler som inte har plats för ett hålrum på 200–300 millimeter.

 • Den öppna strukturen hos Troldtekt akustikplattor absorberar ljudet.
 • Hög ljudabsorption ger kort efterklangstid.
 • Kort efterklangstid gör det enklare att höra vad som sägs.

2. Design: Ett speciellt uttryck i skolans lokaler

I de flesta rum är taket den största sammanhängande ytan. Därför är det självklart att täcka takytan med ett material som både skapar bra akustik och ger ett estetiskt lyft till rummet. Troldtekt uppfyller båda kriterierna och ger arkitekter stor frihet att utforma sitt eget uttryck. Troldtekt väggbeklädnad kan vara ett effektivt komplement till akustiktaket i skolans stora lokaler.

Välj fritt mellan färger och design
Troldtekt kan levereras som naturfärgade plattor eller som målade plattor. Naturplattorna kan i princip målas i alla färger – och på så sätt passa in i färgskalan i skolans övriga interiörer.

Dessutom erbjuder Troldtekt en rad industriellt producerade designlösningar som tack vare montering, färger, mönster eller frästa spår i ytan ger rummets ytor karaktär. Det ger byggherren och arkitekten stor flexibilitet när det gäller att sätta sin egen prägel på utformningen.

 • Takytan kan både säkerställa god akustik och ge ett estetiskt lyft.
 • Troldtekt erbjuder både omålade akustikplattor och plattor målade i valfria färger.
 • Troldtekt designlösningar ger stor frihet att utforma ett rum med karaktär.

3. Luftkvalitet: Inomhusklimat fritt från skadliga kemikalier

Troldtekt akustikplattor bidrar till att skapa rätt luftfuktighet – och därmed bättre upplevd komfort – i ett rum. Förklaringen är att Troldtekt cementbunden träull både kan absorbera och avge fukt.

Samtidigt är Troldtekt dokumenterat fritt från ämnen som är skadliga för människor eller miljö. I samband med Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering har alla beståndsdelar analyserats ner till 100 delar per miljon. Troldtekt har också fått flera svenska och internationella inomhusklimatmärkningar.

Troldtekt kategoriseras i databasen Sundahus Miljödata som klass A, som innehåller produkter med minimal påverkan på hälsa och miljö. Dessutom har Troldtekt fått bedömningen ”rekommenderas” i Byggvarubedömningen, som är en svensk onlinedatabas som syftar till att främja valet av miljövänliga byggmaterial.

Troldtekt är också inomhusklimatmärkt av Dansk Indeklima Mærkning (under Teknologisk Institut) i de bästa kategorierna för avgasning och partikelemission – och har också fått den brittiska organisationen Allergy UK’s ”Allergy Friendly Product Award”.

 • Troldtekt akustikplattor bidrar till att reglera luftfuktigheten i rummet – och skapar ett inomhusklimat utan skadliga kemikalier.
 • Troldtekt har fått flera svenska och internationella inomhusklimatmärkningar.

4. Ljus: Kombination av dagsljus och artificiellt ljus

Dagsljus i klassrummet är hälsosamt och ökar elevernas prestationer. På nordeuropeiska breddgrader hålls emellertid många lektioner när det är mörkt ute. Därför är artificiella ljuskällor inte minst här ett viktigt komplement.

Tak och väggar i vita eller ljusa färger ger bättre förutsättningar för både naturligt och artificiellt ljus. Det beror på att ljusa färger reflekterar ljuset bättre. Vita väggar och tak ger också möjlighet till indirekt belysning, vilket har en bra effekt på elevernas prestationer.

När du väljer vitmålade eller ljusa Troldtekt akustikplattor får du en akustisk yta som reflekterar en stor del av ljuset. Vitmålad Troldtekt reflekterar cirka 71 procent, medan Troldtekt i naturträ reflekterar cirka 55 procent av ljuset.

 • Ljusa tak och väggar ger bra förutsättningar för det naturliga och artificiella ljuset.
 • Vitmålade och ljusa Troldtekt akustikplattor reflekterar en hög andel ljus.

5. Hållbarhet: Ett naturligt starkt material

Troldtekt är ett robust material som kombinerar styrkan hos cement med träets förmåga att andas. Det innebär att akustikplattorna har en livslängd på minst 75 år.

Perfekt till simhallar …

Förutom att Troldtekt akustikplattor kan absorbera och avge fukt klarar de även de fuktigaste miljöerna – till exempel duschrum och simhallar.

Danska Teknologisk Institut, som är ett ackrediterat institut, har dokumenterat att Troldtekt tål rum med en fuktbelastning på upp till 98 procent (+/- 2 procent) i kombination med höga temperaturer på upp till minst 40 grader. Därmed har Troldtekt uppnått CE-märkningens högsta nivå (D) för vattenbeständighet.

Dessutom är akustikplattorna inte mottagliga för röta och utgör ingen grogrund för svamp eller andra mikroorganismer.

... och idrottshallar med bollspel

Troldtekt akustikplattor har testats med avseende på bollskottssäkerhet i enlighet med ”Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”.

6. Ekonomi: Ett hållbart inomhusklimat för budgeten

En sak är önskemål, budgeten är något annat. Sådan är verkligheten på många skolor när det är dags att renovera eller bygga nytt. Därför är det klokt att välja material som löser två, tre eller flera problem samtidigt. Till exempel Troldtekt, som kombinerar bra akustik med en rad andra fördelar som beskrivs ovan.

Eftersom Troldtekt också är enkelt och billigt att installera och praktiskt taget underhållsfritt blir totalekonomin med att välja lösningen sund. I många byggnader håller Troldtekt så bra att taken kan leva vidare efter en större renovering – även när byggnaden ska användas för helt nya ändamål.

Mycket hållbarhet för pengarna

Flera byggherrar – även offentliga – kräver hållbarhetscertifiering av sina projekt. Troldtekt ger ett dokumenterat bidrag till poängen i ledande internationella certifieringar som Miljöbyggnad och BREEAM-SE och WELL.

Konsultbolaget Rambøll har kartlagt hur Troldtekt bidrar till en stor del av kriterierna och poängen i de enskilda systemen. Genom att välja en akustiklösning från Troldtekt får byggherrarna får därför mycket hållbarhet för pengarna.

En del av förklaringen är akustikplattornas stora bidrag till ett hälsosamt inomhusklimat. En annan viktig fördel är att Troldtekt – via sin Cradle to Cradle -certifiering – har detaljerad dokumentation på hur hälsosamt materialet är. Och att Troldtekt med miljövarudeklarationer (EPD:er) för de enskilda produkterna är mycket transparent om akustikplattornas miljöavtryck i de olika faserna av produktens livstid.

 • Troldtekt bidrar till att lösa flera utmaningar för inomhusklimatet samtidigt.
 • Troldtekt är enkelt och billigt att installera och praktiskt taget underhållsfritt.
 • Troldtekt säkerställer ett brett och väldokumenterat hållbart bidrag för pengarna.