Så arbetar Troldtekt för hälsa och välbefinnande

FN:s tredje globala mål, ”God hälsa och välbefinnande”, handlar bland annat om att minska antalet dödsfall och sjukdomar som orsakas av skadliga ämnen. Med noggrant dokumenterad materialhälsa och spårbarhet arbetar Troldtekt i enlighet med målet.

60 procent av alla akuta luftvägsinfektioner hos barn beror på förhållanden i de miljöer där barnen vistas. Och precis som vuxna vistas de främst inomhus. Enligt forskning från amerikanska NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) och EPA (Environmental Protection Agency) tillbringar vi så mycket som 90 procent av våra liv inomhus.

Därför är det viktigt att fokusera på hälsosamma byggnader, och enligt WHO finns det utrymme för förbättringar. En studie av Världshälsoorganisationen från 2006 visar att vi i första hand utsätts för luftföroreningar när vi är inomhus. Barn är särskilt utsatta, eftersom de har högre andningsfrekvens än vuxna och därmed andas in större mängder luft.

Troldtekt vill bidra till att skapa hälsosamma miljöer för människor att vistas i. Därför har företaget nu lagt till FN:s tredje globala mål, ”God hälsa och välbefinnande”, som ett av fyra globala mål som Troldtekt aktivt arbetar för att stödja.

– Vi har redan kartlagt innehållet i våra produkter, så vi vet att de är hälsosamma för människor och miljö. Våra plattor har lång livslängd, och det är viktigt att endast hälsosamma material cirkulerar i byggnader, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Lär känna beståndsdelarna i detalj

Troldtekt-plattorna består av de naturliga materialen trä och cement. Som en del av Cradle to Cradle-certifieringen analyseras akustikplattorna noggrant. Innehållet i produkterna analyseras ner till 100 ppm (parts per million) och utvärderas beträffande inverkan på människor. Analysen utförs av Vugge til Vugge Danmark, ett kontrollorgan ackrediterat enligt Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

– I praktiken innebär vårt systematiska arbete med Cradle to Cradle att vi känner till innehållet i våra produkter i detalj och har dokumentation på att de inte innehåller några skadliga ämnen. Cradle to Cradle är mer omfattande än andra certifieringar, som bara ser till listor över vad produkterna inte innehåller. Vi ser detta som en förutsättning för att leverera byggmaterial som är hälsosamma för människor, säger Peer Leth.

>> Läs om Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering

Låg avgasning och partikelemission

För att synliggöra de fördelar Troldtekt ger för inomhusklimatet och göra det lättare för byggherrar och konsulter att välja hälsosamma byggmaterial har produkterna godkänts och certifierats enligt fler system än bara Cradle to Cradle:

  • Troldtekts akustikplattor har testas bland annat av Dansk Indeklima Mærkning (under Teknologisk Institut) i kategorierna för bästa inomhusklimat. För att kvalificera sig måste produkternas avgasning avta inom 60 dagar från monteringen. Troldtekt uppfyller redan kraven för den första mätningen efter 10 dagar. Takprodukter testas dessutom för emission av fibrer och partiklar. Även här uppfyller Troldtekt kraven för den bästa kategorin (”låg partikelemission”), det vill säga högst 0,75 milligram per kvadratmeter.
  • Finnish Indoor Air Association och Building Information Foundation RTS har klassificerat Troldtekts akustikplattor i kategori M1. Klassificeringen sker baserat på byggnadsmaterialens emission, dvs. hur stora volymer ämnen materialen avger till den omgivande luften. Emissionsklass M1 motsvarar högsta kvalitet (lägst emission).
  • Troldtekts akustikplattor klassificeras som ”emissionsarm” (låg emission), och därmed bra för natur och hälsa, av den frivilliga och oberoende tyska miljöcertifieringen ”Der Blaue Engel”.
  • Troldtekts akustikplattor är miljöutvärderade av svenska SundaHus Miljödata och kategoriserade till klass A i databasen, vilket innebär att produkterna har minimal inverkan på hälsa och miljö.
  • Troldtekts akustikplattor har tilldelats Allergy Friendly Product Award av den brittiska organisationen Allergy UK. Utmärkelsen tilldelas endast produkter som kan förbättra hälsa och välbefinnande hos personer som lider av astma och allergier. I detta avseende har Troldtekt studerats och utvärderats av UK Allergys expertpanel.

>> Läs om Troldtekt och hälsosamt inomhusklimat

Ett dokumenterat bidrag

I samarbete med det tekniska konsultföretaget Ramboll har Troldtekt kartlagt hur akustikplattorna konkret bidrar till ledande certifieringar för hållbart byggande, bland annat DGNB, LEED, BREEAM och WELL. Ett hälsosamt inomhusklimat är ett av kriterierna.

Dokumentationen för Troldtekts bidrag till WELL-certifieringen är ny och har ett särskilt fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom den byggda miljön. 2019 fastställde Ramboll att Troldtekt kan bidra till 20 procent av kriterierna i en WELL-certifiering, bland annat eftersom akustiklösningarna är Cradle to Cradle-certifierade med dokumentation för materialhälsa.

Dessutom har Ramboll dokumenterat Troldtekts bidrag till Svanenmärkt byggande, och Troldtekt ingår i Nordic Ecolabellings databas med produkter som kan ingå i Svanenmärkta byggnader. Svanenmärkningen är Nordens officiella miljömärkning och lägger bland annat vikt vid att byggnader har ett bra inomhusklimat.

>> Läs om Troldtekt och de olika certifieringarna för hållbart byggande