Det känns som att få en kram när man kommer in

I närheten av sjukhusens canceravdelningar har Danmarks största patientförening, Kræftens Bekæmpelse, etablerat sju nya rådgivningscentra som är byggda enligt principerna om hälsofrämjande arkitektur.

Avdelningschef Laila Walther från Kræftens Bekæmpelse berättar om den stora positiva förändring som de nya ramarna har inneburit för patienter, anhöriga och volontärer.

Cancer innebär ofta behov av stöd och medmänsklig omtanke, både för den som har drabbats och för de anhöriga. Trots det kunde Kræftens Bekæmpelse under ett antal år konstatera att allt färre brukare besökte rådgivningscentrena som låg centralt i många danska städer.

Därför beslutade Kræftens Bekæmpelse att uppföra sju nya byggnader nära olika sjukhus canceravdelningar. Livsrum heter projektet som genomförs med bidrag från den danska fonden Realdania som bidrar till att skapa ökad livskvalitet genom byggen.

Till skillnad från de tidigare byggnaderna är de nya faciliteterna utformade enligt ett ambitiöst program som ska präglas av öppenhet, hemtrevnad och omtanke.  

– Det var avgörande att skapa nya ramar och att byta plats. Genom att flytta närmare sjukhuset kommer vi tidigare i kontakt med patienterna, många kommer hit redan samma dag som de har fått diagnosen. Medan tidigare rådgivningscentra ofta låg i kontorsbyggnader med en mycket fyrkantig konstruktion, så har de nya ramarna gett oss chansen att ändra innehållet i vårt utbud, säger Laila Walther, avdelningschef i Kræftens Bekæmpelse.

Exempel: Se nya Livsrum i Odense och Troldtekttaken som valdes

 

Arkitekturen bjuder in

Redan vid ankomsten märker vi en av de avgörande skillnaderna på det nya centrat. Ingången är utformad som en skyddad zon, där besökare kan överblicka lokalen och bedöma om de känner sig välkomna. För många patienter är det första besöket på cancerrådgivningen kopplat till ett erkännande av att vara någon som är sjuk och steget över tröskeln kan kännas stort.

– En av våra brukare sa att hon har stått framför dörren till vår mottagning minst 27 gånger innan hon slutligen klarade av att ta sig samman och öppna dörren. Nu kommer besökarna in i ett varmt och välkomnande rum som utstrålar vardaglighet och en helt annan stämning än det är på sjukhuset. En äldre patient beskrev det som att ”det känns som att få en kram när man kommer in här”, berättar Laila Walther.  

 

Väntetid i trygga ramar

De nya ramarna innebär även att tidsbokningen har avskaffats. Istället för att gå fram till en disk och boka en fast tid för ett samtal räcker det med att besökarna kommer in så tar första lediga rådgivare emot dem. Det finns möjlighet att fritt välja om väntetiden ska fördrivas med stilla reflektion i behaglig miljö i en av de avskärmade nischerna eller i samtal med andra över en kopp kaffe kring köksbordet.

– Det tar i snitt 19 minuter innan en rådgivare är ledig och tiden kan användas för att prata med andra i samma situation eller för att ta en promenad på egen hand. Vi ville bjuda in den omgivande naturen genom att rita in stora fönsterpartier och använda naturmaterial. Det finns även träningslokaler och efter träningen kan deltagarna utbyta olika erfarenheter. På det sättet bidrar arkitekturen till nätverksskapande, säger Laila Walther.    

 

Överraskande livligt

Det är inte bara patienter och anhöriga som använder sig av den nya cancerrådgivningen. Volontärerna på Kræftens Bekæmpelse använder lokalerna för handledning, möten och andra aktiviteter i mycket högre utsträckning än förväntat.

– Vi har skapat ett nav för volontärer genom våra välfungerande ramar. De använder rådgivningen från morgon till kväll och det är en mycket livligare miljö än vi trodde det skulle bli, säger Laila Walther.  

FAKTA: Projekt Livsrum

De nya cancerrådgivningarna i Projekt Livsrum kompletterar de rådgivningar som Kræftens Bekæmpelse redan har i hela Danmark. Målgruppen är cancerpatienter, deras anhöriga och volontärer.

Det finns sju Livsrum på följande danska orter:

  • Vejle
  • Næstved
  • Herning
  • Roskilde
  • Odense
    (Foto: Helene Høyer Mikkelsen)
  • Aalborg
  • Herlev