MIPIM Awards: Nya idéer om hur vårdinrättningar ska se ut

Internationellt erkända MIPIM Awards har på senare år börjat belöna framstående hälsovårdsdesign. Utmärkelsen är ett erkännande av arkitekturens roll i läkningen och behandlingen av sjukdomar.

Läs mer i den här intervjun med MIPIM:s jurymedlem Sergej Kuznetsov, Moskvas stadsarkitekt.

Även om det har gått några år sedan det danska psykiatrisjukhuset GAPS vann MIPIM Award 2017 i kategorin Best Healthcare Development, är det något jurymedlemmen Sergej Kuznetsov minns väl.

– Sjukhuset har en vacker utformning och miljövänliga material. Trä är i största allmänhet ett fantastiskt material. Och projektet tar vara på det intilliggande landskapet för att främja återhämtning inte bara genom vistelsen på kliniken, utan också genom miljön. Det finns många innergårdar och motionsplatser – jag tror att det är framtidens medicin, som ökar personers välbefinnande i större utsträckning än behandling inomhus, säger Sergej Kuznetsov.

Till vardags är han som stadsarkitekt ansvarig för Moskvas stadsplanering sedan 2012.

Arkitektur som en del av läkningen

2020 vann Biomedicum-projektet i Stockholm MIPIM Award i kategorin ”Best Healthcare Development”, och generellt tittar Sergej Kuznetsov och övriga MIPIM-jurymedlemmar på arkitekturens ”läkande potential” när man bedömer bidragen till Best Healthcare Development:

– Jag är ganska övertygad om att förutsättningarna för en persons läkande finns i människokroppen redan från start. Därför är jag positivt inställd till hur moderna vårdinrättningar kan uppmuntra en person att återhämta sig på egen hand – genom sin utformning, inredning, integration i miljön och möjligheter till maximal psykologisk komfort. Patienter på sådana välutformade institutioner glömmer att de är sjuka och genomgår behandling. Istället ger arkitekturen dem en känsla av att de lever en del av sitt liv på en viss plats som motiverar dem att återhämta sig. Det är dessa funktioner och förhållningssätt som vi söker när vi delar ut priset, säger Sergej Kuznetsov.

Bort från för mycket ”medicintänkande”

Det finns allt fler projekt att välja mellan när man letar efter hälso- och sjukvårdsbyggnader med en ”läkande arkitektur”.

– Vi kan i modern arkitektur se allt fler försök att utmana synen på hur vårdinstitutioner kan se ut och utformas. Arkitekterna försöker ta bort förväntningarna på att en vårdinrättning måste se ut på ett visst sätt, för tidigare kunde sjukhusens blotta utseende försätta människor i ett smärtsamt tillstånd. Detta är naturligtvis ett problem för institutioner som är till för att bota människors sjukdomar och därför välkomnar jag trenden att lämna detta invanda koncept. Detta för att förbluffa patienter, besökare och sjukvårdspersonal med ett nytt designgrepp och komma bort från känslan av för mycket ”medicintänkande”, säger Sergej Kuznetsov.

Under pandemin 2020 har vårdinrättningarnas roll varit i fokus för allmänheten, men Sergej Kuznetsov förväntar sig inte några större permanenta förändringar i hur sjukhus utformas till följd av covid-19.

– Vi har sett rekordmånga tillfälliga lösningar. Om vi tar Moskva som exempel kan vi se att man i sådana situationer snabbt kan mobilisera många lokaler. Detta handlar både om att nya vårdinrättningar byggs och att köpcenter, idrotts- och mässhallar omvandlas till lokaler för medicinska behov. Men dessa anpassningar är tillfälliga till sin natur och kommer inte att förändra de övergripande trenderna för vårddesign, säger Sergej Kuznetsov.

FAKTA: Om Sergey Kuznetsov

  • En av de yngsta ledarna i Moskvas stadsfullmäktige.
  • Vid 35 års ålder tillträdde han tjänsten som stadsarkitekt i huvudstaden Moskva.
  • Leder Skolkovos stadsplaneringsråd och Moskvas arkitekturfullmäktige.
  • Han är intendent för sektionen för kreativ miljö och urbana studier vid St. Petersburgs internationella kulturforum.
  • Han har representerat Ryssland fyra gånger på Arkitekturbiennalen i Venedig.
  • Mellan 2006 och 2012 var han Managing Partner i SPEECH Tchoban & Kuznetsov Architectural Association i Moskva.
  • Som huvudstadens stadsarkitekt ledde han ett team som arbetade med byggandet av Zaryadye-parken och dess konserthus, återuppbyggnaden av Luzhniki-stadion för fotbolls-VM 2018 samt återuppbyggnaden av Irina Viner-Usmanovas center för rytmisk gymnastik.
  • Läs mer på https://skuznetsov.art/eng