Från föråldrat friluftsbad till prisbelönt fjordpark

Friluftsbadet på Limfjordens strand i Ålborg (Danmark) har sedan 1947 varit en rekreativ oas i staden. 2017 öppnade det på nytt efter en omfattande renovering, som har gjort området attraktivt för nya och många fler användare.

Till det nya friluftsbadet ska man nämligen vilja komma även om man inte vill bada, säger Martin Nielsen, arkitekt och partner på ADEPT. Vestre Fjordpark är en av finalisterna i World Architecture Awards 2018.

Det tog två år att förvandla Friluftsbadet i Ålborg till en 165 000 kvadratmeter stor fjordpark. I Vestre Fjordpark kan ålborgsborna hoppa i Limfjorden – det kunde de även före renoveringen men nu kan de dessutom leka på taken, spela boll, springa, ägna sig åt parkour, paddla kajak eller bara koppla av. Det gör parken till en attraktiv mötesplats under den danska sommarsäsongen.

– Ett av målen med renoveringen var att öppna anläggningen för fler användare. På ett friluftsbad är vatten naturligtvis helt centralt, men badet skulle även göras till en destination. Alltså en plats dit man åker för att se och uppleva även om man inte nödvändigtvis deltar i aktiviteterna. Därför har upplevelsen och iscensättningen av både platsen och aktiviteterna varit viktiga, säger Martin Nielsen, arkitekt och partner på ADEPT.

Arkitekterna har haft ett nära samarbete med GHB Landskabsarkitekter om Vestre Fjordpark. Parken är indelad i sex områden med var sin funktion. Stranden och Tangen är avsedda för bad och vattensport. Kilen och Fladen är öppna gräsområden med plats för lek, löpning och bollsporter medan Krattet och Skoven är områden med växtlighet och lugn och ro. Det finns faciliteter för både organiserade idrottsklubbar och för det spontana besöket.

– En varm sommardag märker man att alla – och alla åldersgrupper – har gjort platsen till sin. Jag tror att det beror på läget i närheten av stan, som gör området till en utvidgning av stadens centrum, mitt i naturen, säger Martin Nielsen.

Material som kan stå emot väder och vind

Förutom landskapet består Vestre Fjordpark av en rad byggnader: Klubblokaler, terrasser, cykelparkering och ett kafé. Gångvägar med robust trä binder samman området och alla byggnadernas fasader är klädda med lister i kanadensiskt cederträ. På flera ställen har man valt Troldtekt akustiktak, där trä också är det dominerande materialet.

– Det var väldigt viktigt för oss att skapa en plats, som ligger i gränslandet mellan land och vatten. Rå betong och trä som basmaterial gör att byggnaderna och de andra delarna i området hänger samman på ett tydligt sätt och bidrar till att knyta ihop hela projektet. Därutöver är det något i mötet mellan vattnet, naturen och funktionerna som uppmanar till opolerade material, som kan bearbetas med hög detaljrikedom, säger Martin Nielsen.

– Det har naturligtvis även funnits funderingar kring drift och underhåll eftersom alla delar ska kunna klara rätt hård belastning från användarna och från väder och vind, fortsätter han.

Ett prisbelönt projekt

Omvärldens stora intresse för Vestre Fjordpark har resulterat i en Architizer A+Award samt Aalborg Kommunes Bygningspræmiering 2017 för fint samband mellan landskap och arkitektur. Friluftsbadet
finns dessutom bland de nominerade vid World Architecture Festival 2018, som anordnas i Amsterdam i slutet av november, och är dessutom nominerade till World Architecture News Awards.

– Det är givetvis alltid trevligt att vinna ett arkitekturpris för våra projekt. Det är ett erkännande av att de tankar som vi har haft längs vägen har lett oss rätt. Men det är faktiskt Vestre Fjordparks användare och deras mottagande, som har betytt mest för oss. En del i det som är så speciellt med platsen är ju just det att den täcker så många aspekter av vad rekreation är för den enskilde. Projektet har verkligen fått den betydelse för området som det är format att få, säger Martin Nielsen.

Om Vestre Fjordpark

  • Parken är uppdelad i sex områden: Stranden, Tangen, Kilen, Fladen, Krattet och Skoven.
  • På badområdet finns både en 50 meter lång simbassäng och en djupare bassäng med trampoliner, hopptorn och klättervägg.
  • Anläggningen öppnade sommaren 2017.
  • Byggkostnaden var cirka 70 miljoner kronor.
  • I flera av byggnaderna har man använt Troldtekt i naturträ, ultrafin struktur.

>> Läs mer om projektet i Troldtekts referenssektion