De nya badhusen ska tilltala fler

Förväntningarna är många på moderna simhallar, som ska användas av såväl elitsimmare som motionärer, barnfamiljer och wellnessgäster.

Risken finns att olika användare kommer i vägen för varandra. Men den nya simhallen i danska Frederikssund visar att det går att lyckas med den svåra balansgången.

För att förstå kommunens vision får man använda fantasin lite grann. Hittills är den nya simhallen nämligen den enda byggnaden i det som så småningom ska bli Frederikssunds sportcentrum.

Området ligger i en sluttning med utsikt över Sillebro Ådal och kommer att binda samman Frederikssund med den nya stadsdelen Vinge, som snart kommer att få en egen S-tågstation.

Frederikssunds nya simhall och det framtida sportcentret har en unik placering, enligt Niels Haugaard, arkitekt och en av ägarna till GPP Arkitekter, som har ritat simhallen i samarbete med Bay Arch.

– Området utgörs av en kulle. På de plana ytorna längst upp ska det anläggas utomhusplaner, medan badhuset och övriga idrottshallar kommer att utnyttja den sluttande terrängen, förklarar han. Resultatet är en byggnad som skiljer sig från traditionella simhallar i Danmark:

– Vi har byggt in simhallen i själva kullen. På så sätt utnyttjar vi terrängen, och när man går in genom den högt belägna entrén kommer man till byggnadens andra våningsplan. I foajén finns en balkong där man kan se ned på aktiviteterna i simhallen och samtidigt njuta av den vackra utsikten över Sillebro Ådal, berättar Niels Haugaard.

Från en till många funktioner

Men den största utmaningen med Frederikssunds simhall har inte varit att bygga i en sluttning, utan snarare att skapa en modern simhall som uppfyller många olika behov:

– Den allmänna trenden vad gäller offentliga byggnader är en önskan om att kombinera flera olika verksamheter. En skola ska till exempel kunna användas även som fritidshem eller fritidsgård. Denna önskan gäller även nya simhallar: Anläggningarna ska kunna användas till flera olika aktiviteter, så att man kan skapa synergier och nå så många målgrupper som möjligt, förklarar Niels Haugaard.

Denna uppfattning delas av Lokale og Anlægsfonden, som 2018 publicerade analysen ”Vad är en välfungerande simanläggning?”. Strax efter publiceringen konstaterade utvecklingskonsulten Jakob Færch att utvecklingen idag går mot en design som gör simhallarna attraktiva för fler människor:

– Danskarnas användningsmönster och motionsvanor har förändrats avsevärt de senaste 20–30 åren, vilket gör att utformningen av många danska simhallar idag ses som omodern. Vi ser till exempel en ökning inom vattensport, och utövarna vill gärna använda simhallen till vinterträning och kurser i vattensäkerhet. Tävlingssimmare vill kunna styrketräna vid bassängkanten, och för wellnessgästerna är det viktigt med lugn för att stimulera sinnena. Därför fokuserar vi på hur vi kan skapa nya aktivitetsmöjligheter i hallarna och bassängerna, säger han.

Lokale og Anlægsfonden arbetar med att utveckla anläggningar som möter utmaningar i fritidssektorn – till exempel ändrade idrottsvanor bland danskarna.

En viktig slutsats i deras analys är att var tredje badgäst upplever att andra användare begränsar dem, vilket påverkar besöksupplevelsen negativt. Kritiken riktas framför allt mot multifunktionella bassänger, där många ska samsas på samma yta och det inte finns någon tydlig uppdelning mellan olika aktiviteter. En lösning kan vara att göra bassängerna mer flexibla – så att de kan anpassas efter olika behov.

Mångfald i inredningen

I Frederikssunds simhall har man tagit hänsyn till olika användargruppers behov, vilket bland annat märks på omklädningsrummens inredning, berättar Niels Haugaard:

– I simhallar har man traditionellt sett ett stort omklädningsrum för herrar och ett för damer. Men när man ska ge plats för många olika användargrupper krävs det också andra typer av ombytesmöjligheter. Därför har vi också rum för mindre grupper, familjeomklädning och individuella omklädningshytter för människor som värnar om sitt privatliv, förklarar han.

Även själva simhallen uppfyller flera olika användarbehov:

– Det finns självklart en stor bassäng för simtävlingar och simundervisning. Sedan har vi en barn- och undervisningsbassäng och en vattenrutschbana. Och så har vi faktiskt en yta helt utan bassänger. Detta ”dry land”-område ger plats för övningar på land, publik till vattensportaktiviteter och evenemang som barnkalas eller liknande, förklarar han.

I ett anslutande rum innanför den stora simhallen finns dessutom en baby- och wellnesspool:

– Med hjälp av lägre takhöjd och lite mörkare färger har vi skapat en mer intim atmosfär, men även härifrån ser man ut över Sillebro Ådal genom ett stort fönsterparti, säger Niels Haugaard.

Många användare kräver bra akustik

I simhallar är det ofta svårt att få till en bra akustik.

– Simhallar kännetecknas av många hårda ytor i form av betongkonstruktioner och kaklade golv och väggar. Det kan ge riktigt dålig akustik, och därför har vi valt Troldtekt i färgen naturträ på väggarna i den stora simhallen, förklarar Niels Haugaard, och tillägger att plattorna dessutom fyller en annan viktig funktion:

– Färgen naturträ har en varm ton som skapar en bra kontrast till de kalla betong- och metallytorna. Kontrast mellan varma och kalla material är ett övergripande tema i Frederikssunds simhall – även utvändigt, där de kopparfärgade aluminiumplattorna skapar en varm, elegant kontrast till den kallare betongen, säger han.

Ett svart Troldtekt akustiktak med infällda lysdioder bildar en vacker stjärnhimmel över wellnesspoolen, som också har fri utsikt norrut.

Och i foajén har man – precis som i simhallen – använt Troldtekt i färgen naturträ för att reglera akustiken.

>> Läs mer om Frederikssunds simhall här.

FAKTA: Simhallens olika besökare – och deras önskemål

I sin analys beskriver Lokale og Anlægsfonden typiska badhusbesökare och deras olika behov.

Motionärer:

 • Plats och utrymme
 • Simma ostört
 • Umgås med andra

Tävlingssimmare:

 • Exakta mått på banor och redskap
 • Kantträning
 • Sensorer för tidtagning

Wellnessgäster:

 • Sinnliga intryck
 • Temperaturväxling
 • Övergång mellan inomhus och utomhus

Nybörjarsimmare:

 • Trygghet
 • Olika vattendjup
 • Varmt vatten

Vattensportutövare:

 • Översikt
 • Flexibilitet
 • Säkra förhållanden

Lekande badgäster:

 • Lekutrymme
 • Separata bassänger
 • Variation

Källa: Lokale og Anlægsfonden

Niels Haugaard, arkitekt och en av ägarna till GPP Arkitekter.