Tema: Inredning av kontor

20.09.2016

Moderna kontor behöver fler platser där medarbetarna kan koncentrera sig, samarbeta och arbeta så ostört som möjligt. Genomgående i alla undersökningar nämns buller som en av de tre mest störande faktorerna i öppna kontorslandskap.

Digitala samarbetsverktyg och mobil teknik ställer nya krav på moderna arbetsplatsers inredning. Till exempel är det stor skillnad på ett callcenter, där det förekommer många telefonsamtal, och ett kontor där medarbetarna mestadels är stillasittande under arbetet. Förhållandet mellan koncentrationsbehov och kommunikation under arbetet är avgörande för vilka krav som ställs på akustiken. Därför bör man i högre grad ta hänsyn till mänskliga faktorer när man utformar ett rums akustik, och inte enbart fokusera på rummets material, ytor och tekniska egenskaper.

Läs pressemeddelande.
Læs tema om inredning av kontor.