Utställning inspirerar till cirkulärt byggande

Europas största utställning av material som är avsedda för cirkulärt byggande reser nu vidare till byggmässan Building Holland i Amsterdam. Troldtekt akustikplattor har valts ut till Reversible Experience Modules, som på sin turné även har passerat bland annat EcoBuild i London.

12.04.2018

Syftet med Reversible Experience Modules (REM) är att inspirera till en cirkulär design där byggnader kan demonteras så att materialet kan återvinnas utan värdeförlust. REM har sitt ursprung i initiativet Buildings As Material Banks, där konceptet är att material får ett eget ”pass” så att arkitekter, entreprenörer och andra aktörer lätt kan hitta information om en byggnads cirkulära potential.

Den internationella Cradle to Cradle-organisation EPEA har valt ut vilka material som ingår i REM. Ett av dem är Troldtekt akustikplattor, som består av naturmaterialen trä och cement.

Läs mer i pressmeddelande >