Troldtekts CSR-rapport bland de bästa

Troldtekt är ett av de bästa danska företagen i SME-segmentet när det gäller att rapportera om sitt arbete med hållbarhet och socialt ansvar. Företagets senaste CSR-rapport uppmärksammades nyligen av FSR – danske revisorer och Global Compact Network Denmark.

01.09.2020

Företag som är anslutna till FN:s Global Compact måste varje år redovisa status för sitt arbete med hållbarhet och socialt ansvar. Det görs i så kallade COP-rapporter (Communication on Progress) eller CSR-rapporter (Corporate Social Responsibility).

Troldtekts senaste rapport har precis kommit med på en exklusiv lista över de bästa rapporterna från danska företag i SME-segmentet med upp till 250 anställda. Det är FSR – danske revisorer och Global Compact Network Denmark som varje år sammanställer listan i samband med evenemanget SMV COP, för att lyfta fram god rapportering inom danska företag anslutna till Global Compact.

Vi känner oss hedrade, eftersom vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och CSR-rapporten är det forum där vi får möjlighet att berätta om detta arbete och visa upp våra framsteg.

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.

Troldtekt anslöt sig till FN:s Global Compact redan i 2010, så det är tionde året i rad som företaget har skickat in en CSR-rapport till FN.

>> Du kan läsa CSR-rapporten här

Tuffa kriterier

För att komma med på listan måste CSR-rapporten leva upp till tuffa kriterier. Den måste till exempel vara trovärdig och användbar – det vill säga ge trovärdig och användbar information om resultatet av företagets arbete med Global Compact-principerna. Det ska finnas konkreta uppgifter som dokumenterar hur arbetet fortskrider.

Tidigare var det främst de största företagen som prioriterade CSR-rapportering, men jag tror att det snart kommer att vara ett nödvändigt krav för alla verksamheter att berätta om och dokumentera sitt hållbarhetsarbete. Här är vi glada över att kunna gå i bräschen och visa andra företag i SME-segmentet hur man kan göra.

Peer Leth.

Förutom Troldtekt finns bara fyra andra danska företag med på listan över årets bästa CSR-rapporter. Det är IFU, Metz, Missionpharma och Phoenix Design Aid.