Magasin 211 vinnare av Stadsbyggnadspriset

25.10.2021

Den över 100 år gamla byggnaden Magasin 211 har fått nytt liv genom en omsorgsfull renovering och projektet har belönats med Malmö Stadsbyggnadspris 2021. Troldtekt akustiktak är en del av den nya designen.

Vinnaren av Stadsbyggnadspriset 2021 i Malmö är den historiska byggnaden Magasin 211, som har byggts om till kontorslokaler. Projektet har genomförts av Varvsstaden AB i samarbete med Wingårdhs arkitekter, som sedan våren 2020 har sitt Malmökontor i de nyrenoverade lokalerna.

Så här skriver juryn i sin motivering till valet av Magasin 211 som vinnare i årets upplaga av Stadsbyggnadspriset:

– Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa (…) Magasin 211 är ett projekt som berör, inspirerar och sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden.

Bevara det ursprungliga
Byggnaden, som är ritad av Axel Stenberg och uppförd 1917, har under årens lopp fungerat som brandstation, textilateljé och modellsnickeri. I samband med omvandlingen till kontorslandskap har fokus legat på att bevara det ursprungliga formspråket och använda återvunnet material för att hålla klimatavtrycket nere.

Vid renoveringen har man använt naturmaterial som ett varmt och mjukt komplement till byggnadens råa industrikaraktär med betong, stål och tegel. Väggarna har till exempel klätts med furufanér och taken försetts med Troldtektplattor i färgen naturträ. Akustikplattornas design samspelar väl med de bevarade detaljerna, som industrilampor och -fönster i originalutförande. Samtidigt bidrar Troldtekt till att absorbera störande ljud som lätt kan uppstå i kontorslokaler med många hårda ytor. I byggnaden finns bland annat ett slipat betonggolv.

Magasin 211 ligger i Varvsstaden i Malmö, en stadsdel som utvecklas i snabb takt. Den hundraåriga varvshistorien lever kvar sida vid sida med moderna stadsmiljöer, och fler nybyggnationer väntas under de kommande åren.