Nytt projekt ska bidra till mer hållbart byggande

Troldtekt deltar i DBI:s projekt ReSource, som ingår i Realdanias initiativ ’Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet’ (bostadsbyggande från 4 till 1 planet). I projektet undersöks möjligheten att ersätta vanlig cement – som ger upphov till stora koldioxidutsläpp – med ett mer klimatvänligt bindemedel tillverkat av byggavfall.

27.10.2022

Cement är ett dominerande material inom byggindustrin och står därmed för en betydande del av branschens koldioxidavtryck. Samtidigt utgör byggavfall hela 40 procent av allt avfall i Danmark. Här krävs nya lösningar – och varför inte slå två flugor i en smäll?

Detta är bakgrunden till projektet ReSource som drivs av DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) i samarbete med företagen Troldtekt, RGS Nordic och Komproment. Syftet är att minska byggbranschens koldioxidavtryck och resursförbrukning genom att omvandla byggavfall till nya byggmaterial.

ReSource är ett av 11 vinnarprojekt som ingår i Realdania och Villum Fondens ambitiösa satsning ’Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet’. Detta samarbete med 60 miljoner kronor i ryggen ska skapa hållbara bostäder utan att missbruka jordens resurser. Rent konkret handlar det om att minska byggbranschens nuvarande koldioxidavtryck med 75 procent, för att inte förbruka motsvarande fyra planeters resurser som vi gör idag.

Från avfall till bindemedel

Förhoppningen är att cement ska kunna ersättas med avfallsprodukter från byggindustrin, som med hjälp av så kallad geopolymerisering. Geopolymer är ett bindemedel baserat på aluminiumsilikat som gör att man slipper använda kalkklinker. Framställning av kalkklinker ger upphov till stora koldioxidutsläpp, medan geopolymer kan innehålla andra råvaror som exempelvis bioaska eller krossat tegel.

– ReSource är ett mycket spännande projekt som ligger helt i linje med vår affärsstrategi att tillämpa cirkulära principer. Cement står för nästan hela koldioxidavtrycket från en Troldtekt akustikplatta och vi försöker hela tiden hitta alternativ som kan minska koldioxidutsläppen, säger Vibeke Pedersen, teknisk chef på Troldtekt A/S.

Hon tillägger att Troldtekt redan har minskat koldioxidavtrycket genom att erbjuda akustikplattor baserade på den koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEM och använda 97,8 procent förnybar energi i produktionen.

ReSource-projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Som ett första steg ska det utredas om man kan använda avfall för att skapa ett hållbart alternativ till cementen i Troldtekts akustikplattor och Komproments fasadtegel. Det skulle i så fall innebära en enorm långsiktig marknadspotential.