Lär av de bästa: Referenssamlingen visar bostadsbyggnation med lågt klimatavtryck

En ny studie från BUILD vid Aalborg universitet presenterar bostäder med lågt klimatavtryck. I samtliga 25 projekt som visas ingår beräkningar av byggnadernas koldioxidavtryck över 50 år. I fyra av projekten – bland annat studentbostäder och ett seniorboende –  har Troldtekt akustiklösningar använts.

12.09.2023

 

 

Byggbranschen står för cirka 37 procent av jordens koldioxidavtryck och 2015–2020 utgjorde bostäder två tredjedelar av allt som byggdes i Danmark. Därför gör det verkligen skillnad när bostäder får ett lägre klimatavtryck, och just detta är bakgrunden till den nya referenssamlingen från BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø) vid Aalborg Universitet.

Publikationen ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet: 25 Best Practice Cases” går noggrant igenom 25 bostadsprojekt där byggherrar och konsulter kan hämta inspiration till att bygga bostäder med lågt klimatavtryck.

Alla projekt i referenssamlingen ligger under byggföreskrifternas (BR18) nya gräns för CO2-utsläpp vad gäller nybyggnationsprojekt. 22 av dessa hamnar dessutom inom ramen för föreskrifternas frivilliga lågutsläppsklass.

Avtryck mätt under en 50-årsperiod

För varje projekt har CO2-avtrycket beräknats över byggnadens livscykel (LCA). Här har forskarna från BUILD delat upp det totala avtrycket efter:

  • byggmaterial
  • tekniska installationer
  • drift under en 50-årsperiod.

Beräkningarna och de inkluderade livscykelfaserna bygger på den metod som BR18 kräver från och med 2023. För beräkningarna har BUILD bland annat använt miljövarudeklarationer (EPD:er) från de olika materialtillverkarna.

I beräkningarna ingår EPD-faserna A1 (utvinning av råmaterial), A2 (transport för tillverkning), A3 (materialframställning), B4 (utbyte), B6 (energiförbrukning), C3 (avfallshantering), C4 (deponering).

 

Innovativa bostäder med Troldtekt

I referenssamlingen ingår enfamiljshus, sommarstugor, radhus, flervåningshus och en samlingslokal. I fyra av projekten har Troldtekt akustiklösningar använts: 

Inspiration till akustiklösning med tak från Troldtekt i privat bostad

Fjordudsigten i Ringkøbing K

Ringkøbing-Skjern Boligforenings projekt har det lägsta klimatavtrycket bland de färdigställda byggnaderna i referenssamlingen. Berg Arkitektur har ritat de 80 allmännyttiga bostäderna som dessutom utmärker sig genom ett negativt klimatavtryck under driftfasen. Kombinationen av lågt värmebehov, solceller på taket och en så kallad Compact-anläggning med integrerad värmepump innebär att bostäderna producerar mer energi än de förbrukar.

Troldtekt akustikplattor har monterats i samtliga innertak – förutom ovanför köksön där man har valt blanka tak.

Läs mer om Fjordudsigten i Ringkøbing K.

Källhänvisning: Referenssamlingen "Boligbyggeri fra 4 til 1 planet: 25 Best Practice Cases" av BUILD, Aalborg Universitet (2023).

Photo: Thorbjørn Hansen, Kontraframe

Studio[Home] i Lyngby

I Ballerup och Ludtofte har 300 respektive 491 studentbostäder byggts enligt konceptet Studio[Home], som Pensiondanmark och Boligfonden DTU står bakom. Arkitektbyrån Vandkunsten har ritat projektet. Alla lägenheter är producerade som rumsmoduler i trä av företaget Scandi Byg. Det är det första byggprojektet i Danmark som är hållbarhetscertifierat med både Svanen och DGNB Guld.

I samtliga gemensamma utrymmen i studentbostäderna har man valt Troldtekt akustikplattor i naturträ för att säkerställa god akustik och behagligt ljud i utrymmen där många studenter vistas dagtid.

Läs mer om Studio[Home]

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Ibihaven i Slagelse

Seniorboendet består av radhus i två plan som tillsammans ramar in ett övertäckt atrium. Bostäderna är till stor del byggda av trä från ansvarsfullt skogsbruk och eftersom mycket av produktionen sker på fabrik krävs det mindre resurser på själva byggarbetsplatsen.

I den gemensamma atriumgården finns grönskande växter och små uppehållszoner. Under loftgångarna ligger ingångarna till de enskilda bostäderna och här har det skapats ett övergångsområde mellan det gemensamma och det privata – med Troldtekt i naturträ vilket ger behaglig akustik. Projektet är ritat av Sangberg för Tetris A/S.

Läs mer om Ibihaven

Klimakassen i Frederikssund

Klimakassen är ett typhuskoncept där modulhusen prefabricerats med bärande träkonstruktioner. Huset har bland annat grönt tak, ventilationsfönster och en frånluftsvärmepump som säkerställer ett inomhusklimat med färre partiklar.

Dessutom bidrar Troldtekt akustiktak till ett hälsosamt inomhusklimat i byggnaden med god akustik. Fabulas är byggherre för projektet med P+P Arkitekter som primär partner.

Läs mer om Klimakassen.

Målsättning: Avtrycket ska bli ännu mindre

De 25 projekten i BUILD-publikationen har över beräkningsperioden på 50 år ett klimatavtryck på mellan 2,89 och 8,91 kg CO2 per kvadratmeter per år (CO2-ekv./m2/år).

I BR18 är gränsvärdet för nybyggnationsprojekt från och med 2023 fastställt till 12 kg CO2-ekv./m2/år. Den frivilliga lågutsläppsklassen har en gräns på 8 kg CO2-ekv./m2/år. För närvarande gäller BR-kraven endast för byggnader som är större än 1 000 kvadratmeter.

Den nya referenssamlingen är en del av Realdania-projektet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet”. Målsättningen med projektet är att klimatavtryck för nya bostäder ska reduceras till 2,5 kg CO2-ekv./m2/år till år 2030. 

Läs hela referenssamlingen från BUILD här (endast på danska)