Återanvändning av spillvärme reducerar torkningsprocessens energiförbrukning med upp till 30 procent

Troldtekt har monterat en värmeväxlare som utnyttjar spillvärmen från produktionens torkprocess. Pilotprojektet har resulterat i 30 procent lägre energiförbrukning på de platser i produktionen där projektet har genomförts.

25.01.2024

På Troldtekts fabrik i Troldhede är akustikplattornas väg genom de cirka 60 meter långa torkugnarna en av de processer som kräver mest energi. Därför är det bra med en åtgärd som kan reducera förbrukningen med 30 procent. Det klarar värmeväxlaren som ser till att överskottsvärmen återgår till torkningsprocessen istället för att gå till spillo.

I ett pilotprojekt tillsammans med företagen Nordic Green Solutions och Rokkedahl Energi – med stöd av danska Energistyrelsen – har Troldtekt kunnat påvisa potentialen. I praktiken har en stor värmeväxlare monterats på taket över utvalda sektioner i en av fabrikens två torkugnar. Resultaten från det nu avslutade pilotprojektet visar att man i dessa sektioner har minskat energiförbrukningen med 30 procent.

– Det är en mycket markant minskning, som innebär att vi behöver använda mindre mängd biomassa till processvärme. Det är bra ur ett resursperspektiv och ger dessutom ekonomiska besparingar, säger Ole Busk Sørensen, PTA-chef på Troldtekt A/S.

All processvärme till torkningen av Troldtekt akustikplattor kommer från Troldtekts egen biomassapanna.

 

 

En lösning som håller för produktionen

Värmeväxlaren på torkugnens tak fungerar så att varm och fuktig frånluft från torkugnarna förenas med kall tilluft utifrån. När detta sker flyttas en stor mängd värme från utblås till tilluft.

– Hittills har utmaningen varit att hitta en värmeväxlare som inte täpps igen när den fuktiga och varma luften som innehåller fint damm blåses genom värmeväxlaren. Nu har vi hittat en värmeväxlardesign som kan rengöras, till och med helt automatiskt, med hjälp av kondensvattnet som uppstår i värmeväxlaren. På så sätt är det nu möjligt för oss att hålla kvar värmen inne i produktionen istället för att leda ut den i det fria, säger Ole Busk Sørensen.

Rokkedahl Energi har levererat och installerat värmeväxlaren, medan Nordic Green Solutions har stått för energirådgivningen som har lett fram till den helt rätta lösningen.

Pilotprojektet ligger i linje med Troldtekts affärsstrategi, som bygger på designkonceptet Cradle to Cradle Certified®. Här ligger fokus på resursförbrukning, cirkulära processer och förnybar energi.