Så kan certifieringar främja hållbart byggande

Dokumenterat hållbart byggnader ger fördelar för miljön, användare och byggherrar. I ett online-tema fokuserar Troldtekt AB på fördelarna med certifieringar för hållbart byggande. Här finns intervjuer med experter från Henning Larsen Architects och Ramboll, inspiration från hållbart byggande i norra Europa - och det senaste om Troldtekts bidrag till de ledande certifieringarna

12.11.2019

90 procent av de nästan 400 tillfrågade fastighets- och byggnadsexperterna i Norden anser att hållbarhet är nödvändigt för att göra ett projekt framgångsrikt. Det visar ingenjörsföretaget Rambolls Sustainable Buildings Market Study från 2019. Undersökningen visar också att hållbara byggnader i genomsnitt har 6–10 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde, och 5–10 procent lägre driftkostnader.

Certifieringar som Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED, WELL och Svanen gör det enklare att utveckla hållbara byggnader med utmärkt kvalitet. Såhär säger Martha Lewis, arkitekt och Head of Materials på Henning Larsen Architects i Danmark:

– Som arkitekter får vi chans att skapa byggnader eller områden med optimala ramar för de människor som ska använda dem, eftersom vi som en del av en certifiering ska förhålla oss till en rad parametrar på ett grundligt sätt. Det kan handla om allt från tillgänglighet till detaljer som fogmassa utan farliga ämnen. Det finns ett stort fokus på små och stora hållbara åtgärder när man certifierar en byggnad.

Troldtekt påverkar positivt

Intervjun med Martha Lewis är en del av ett nytt online-tema på www.troldtekt.se. I artiklarna beskrivs fördelar och möjligheter inom de hållbara certifieringarna.

Troldtekts akustiklösningar väger positivt när en byggnad ska certifieras. Akustikplattorna är tillverkande i 100 procent naturmaterial och består av cement och trä. Produkterna från Troldtekt är certifierade på silvernivå för Cradle to Cradle.

– Tanken är att produkter och avfall ska ingå i ett kretslopp och där skapa värde på nytt. Det kan våra akustikplattor göra på flera sätt. Bland annat som kompost och genom att restprodukter återanvänds i cementproduktionen. Vi arbetar hela tiden med nya hållbara mål, berättar Peer Leth, som är administrativ chef på Troldtekt.

Grundligt dokumenterade av Ramboll

Tillsammans med Ramboll har Troldtekt dokumenterat hur akustiklösningarna bidrar på ett positivt sätt till de olika kriterierna i följande certifieringar: Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED – och nu även WELL och Svanen. Dessutom tillkommer dokumentation för Troldtekts bidrag till DGNB-certifieringen, som sällan används i Sverige, men som är vanligt förekommande i Danmark och DGNB-certifieringens hemland, Tyskland. 

Ramboll har i praktiken arbetat fram dokumenteringspaket som är till hjälp när en rådgivare ska värdera Troldtekts bidrag till de gällande systemen. Just dokumentation är viktigt, framhäver Martha Lewis.

– Det är enklare att välja material om producenterna av byggvaror arbetar målinriktat med transparens, och när de upplyser om när de inte kan möta dina önskemål. Ett nyckelord för hållbart byggande är transparens. Det gör det mycket enklare för oss som rådgivare, men det är också viktigt för byggherrarna, så att de vet vad deras byggnader består av.

Eminent kontorsbyggnad och hållbart laboratorium

I det nya online-temat finns en inspirationstur bland nordeuropeiska byggnader som sätter nya standarder för hållbarhet. Gemensamt är att Troldtekt har bidragit till certifieringarna.

I listan finns bland annat förskolan Regnskoven, som är en av Danmarks första Svanenmärkta byggen. Även kontorsbyggnaden Eminent i Malmö (har certifieringarna WELL och Miljöbyggnad) samt den gröna, liberala tankesmedjan Fores i Stockholm är en del av temat. 

Äntligen kan läsarna få uppleva det ”levande laboratoriet” för Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial, C2C LAB, som just har öppnat i Berlin

Läs temat om hållbara certifieringar här 

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är naturmaterialen trä och cement utgångsämnena i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Sedan 2017 finns Troldtekt även i Sverige, som dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö. Därifrån har vi en nära och direkt dialog med svenska arkitektfirmor.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk  

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J

Troldtekt AB
Lagervägen 4B
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se   

Människor som trivs bra presterar bättre. Så lyder filosofin bakom Eminent som är den första WELL-certifierade kontorsbyggnaden i Norden och som därmed har skapats för att främja människors trivsel. Eminent är också Miljöbyggnad-certifierad på guldnivån. Projektet nära Malmö ritades av Kanozi Arkitekter. ©Troldtekt A/S.
Om en byggnad ska få Nordens officiella miljömärke ska materialen ha en låg miljöpåverkan. Troldtekt är med i Nordisk Miljømærknings databas över produkter som kan ingå i Svanenmärkta byggen. Därför var Troldtekts akustiktak ett säkert val för förskolan Regnskoven, som är en av Danmarks första Svanenmärkta institutioner. ©Helene Høyer Mikkelsen.
Troldtekt akustiklösningar finns med i världens första C2C LAB som just har öppnat i Berlin. Den helrenoverade byggnaden är utbildningscentrum, NGO-kontor och ”levande laboratorium” för Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial. ©Olaf Wiechers.
Den gröna, liberala tankesmedjan Fores bygger broar mellan politik, forskning och näringsliv i Sverige. Gästerna på kontoret i Stockholm upplever hållbara element från golv till tak - och god akustik. Designlösningar från Troldtekt spelar en central roll i inredningen. ©Troldtekt A/S.
Alnatura säljer ekologiska livsmedelsprodukter och har satt nya standarder för hållbart byggande och användningen av naturmaterial. Byggnaden har Troldtekts akustiktak i det stora kafé- och restaurangområdet, och har fått den högsta möjliga DGNB-certifieringen, nämligen platina. ©Olaf Wiechers.
Helgo Zimdals byggnad i Göteborg från 1968 har blivit mer energieffektiv och fått en tydligare och mer öppen organisation under framförallt arkitektkontoret Whites ledning. Arkitekturskolan är Miljöbyggnad-certifierad på silvernivå - och Troldtekt säkerställer god akustik. ©Thorn Creative Agency.
Lund+Slaatto Arkitekters har ritat en hållbar byggnad av hög kvalitet med lågt koldioxidavtryck. Tak och flera väggar är klädda med Troldtekt vilket skapar en lugn miljö. Byggnaden i Stavanger är BREEAM Excellent-certifierad. ©Sindre Ellingsen.