CSR-rapport 2019: Ny teknik minskar energiförbrukningen med 20 procent

11.06.2020
2019 invigde Troldtekt en ny produktionslinje. Med hjälp av helautomatiska processer och den senaste tekniken har man minskat energiförbrukningen per enhet – i linje med FN:s globala mål nummer 12 (hållbar konsumtion och produktion).

Troldtekt, som levererar akustikplattor till byggsektorn, har investerat stort i sin fabrik i Danmark. Därmed har energiförbrukningen per kvadratmeter tillverkad platta minskat med cirka 20 procent – i linje med företagets fokus på Cradle to Cradle och FN:s globala mål. Energin kommer främst från vindkraft och biobränslen.

2019 invigde Troldtekt en ny produktionslinje, vilket har gjort tillverkningen av akustikplattor ännu mer miljöeffektiv. Troldtekt är ett danskt företag, med tillverkning i Danmark av de lokala råvarorna trä och cement. I Sverige har Troldtekt en egen säljorganisation, Troldtekt AB, med kontor i Arlöv nära Malmö och lokala projektkonsulter.

Troldtekts nya CSR-rapport visar att energiförbrukningen per kvadratmeter tillverkad akustikplatta har minskat från 25,47 MJ (megajoule) 2018 till 21,95 MJ 2019. I och med tidigare investeringar i den gamla produktionslinjen, som fortfarande står för hälften av produktionen, hade energiförbrukningen redan minskat från 27,76 MJ 2017. Den totala minskningen ligger därmed på 20,9 procent.

– Vi tillverkar miljontals kvadratmeter plattor om året, så det faktum att vi minskar energiförbrukningen med en femtedel per enhet på bara två år gör stor skillnad för miljön. Det är mycket positivt att vi redan nu ser resultaten av de 180 miljoner kronor vi har investerat i den nya produktionslinjen, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Han berättar att el från vindkraft används i tillverkningen av akustikplattorna, via ett klimatpartneravtal med Danmarks största energibolag, Ørsted. Troldtekt har en egen biovärmeugn på fabriken, så energin till processvärme och uppvärmning av produktionshallarna kommer från koldioxidneutral biomassa.

Från två till fyra globala mål

Uppgraderingen av fabriken och satsningen på förnybar energi ligger i linje med Troldtekts strategiska fokus på det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle – och FN:s globala mål 12 (hållbar konsumtion och produktion). Detta är ett av fyra globala mål som Troldtekt fokuserar på, vilket utvecklas ytterligare i den nya CSR-rapporten.

– Första steget var att fokusera på mål 12 och 15 (ekosystem och biologisk mångfald) samt fyra delmål, som vi har arbetat kontinuerligt med i ett par år. Nu har vi gjort en utvärdering och bestämt oss för att lägga till ytterligare två mål och tre delmål, säger Peer Leth, och fortsätter:

– När jag presenterar vårt CSR-arbete externt märker jag att många är osäkra på hur de ska ta sig an de globala målen. Det finns en utbredd uppfattning om att man ska arbeta med alla 17 mål och 169 delmål. För att det ska bli mer hanterbart har vi på Troldtekt valt att satsa på de områden där vi har störst inflytande.

De globala mål som Troldtekt har lagt till under 2019 är mål 3 (hälsa och välbefinnande) och mål 17 (genomförande och globalt partnerskap).

De viktigaste punkterna i Troldtekts CSR-rapport för 2019, som skickas in till FN som en del av Troldtekts anslutning till FN:s Global Compact – ett frivilligt, globalt initiativ för samhällsansvar.

FAKTA: Höjdpunkter från Troldtekts CSR-arbete 2019

2019 uppvisade Troldtekt positiva resultat inom alla fyra globala mål som företaget fokuserar på:

 • Mål 3 (hälsa och välbefinnande): Nya kunskaper om hälsosamma byggnader
  Ramboll har tagit fram ny dokumentation för Troldtekts bidrag till WELL-certifierade och Svanenmärkta byggnader, med fokus på hälsa och välbefinnande. Det kompletterar dokumentationen för Troldtekts bidrag till certifieringarna DGNB, LEED och BREEAM. Troldtekt har också bidragit till det nyöppnade C2C LAB i Berlin, ett kunskapscentrum för Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial.
 • Mål 12 (hållbar konsumtion och produktion): Mindre energi per enhet
  2019 invigde Troldtekt en ny produktionslinje. Helt automatiserade processer och den senaste tekniken på Troldtekts fabrik möjliggör en mer energieffektiv produktion. 2018 var förbrukningen 25,47 MJ (megajoule) per kvadratmeter tillverkad platta, jämfört med 21,95 MJ under 2019. Det motsvarar en minskning med 13,8 procent. Sett över två år har minskningen varit 20,9 procent.
 • Mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald): Fritt val mellan FSC och PEFC
  2019 kompletterade Troldtekt sin FSC®-certifiering (FSC®C115450) med en PEFC™-certifiering. Samtliga akustikplattor är nu certifierade enligt en av de två ledande standarderna för ansvarsfullt skogsbruk. Allt trä är PEFC-certifierat och en del är även FSC-certifierat. Kunderna kan därmed välja fritt mellan dessa standarder när de köper Troldtekt.
 • Mål 17 (genomförande och globalt partnerskap): Mot fler certifierade skogar
  I samarbete med FSC Danmark gjorde Troldtekt 2019 ett offentligt upprop om behovet av fler FSC-certifierade skogar i Danmark. Denna gemensamma satsning har bland annat resulterat i att de kommunala skogarna i Ringkøbing-Skjern nu har FSC-certifierats.

>> Läs hela Troldtekts CSR-rapport för 2019.

En engelsk version av rapporten kommer att skickas in till FN i slutet av maj som en del av Troldtekts anslutning till Global Compact, ett frivilligt, världsomspännande initiativ för företags samhällsansvar. Troldtekt har skickat in sin CSR-rapport till FN varje år sedan 2010.

FAKTA OM TROLDTEKT:

 • Troldtekt är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar till tak och väggar i bland annat skolor, kontor, kulturbyggnader, idrottshallar och vårdinrättningar.
 • Företaget, med produktion och huvudkontor i Danmark, har tillverkat Troldtekt cementbunden träull sedan 1935. 2016 startade Troldtekt det svenska dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö.
 • I Sverige upplever Troldtekt en ökad efterfrågan på bland annat företagets nya designserie, som har vunnit de tyska designpriserna ICONIC Awards 2019 och German Design Award 2020.
 • Sedan 1935 är naturmaterialen trä och cement utgångsämnena i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
 • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J

Troldtekt AB
Lagervägen 4B
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se

De viktigaste punkterna i Troldtekts CSR-rapport för 2019, som skickas in till FN som en del av Troldtekts anslutning till FN:s Global Compact – ett frivilligt, globalt initiativ för samhällsansvar.
I linje med FN:s globala mål nummer 3 (hälsa och välbefinnande) har Troldtekt bidragit till det nyöppnade C2C LAB i Berlin – ett kunskapscentrum för hälsosamma, Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial.
2019 invigde Troldtekt en ny produktionslinje. Med hjälp av helautomatiska processer och den senaste tekniken har man minskat energiförbrukningen per enhet – i linje med FN:s globala mål nummer 12 (hållbar konsumtion och produktion).
Alla Troldtekt akustikplattor är nu certifierade enligt en av de två ledande standarderna för ansvarsfullt skogsbruk: FSC® (FSC®C115450) eller PEFC™. Därmed stödjer Troldtekt FN:s globala mål nummer 15 (ekosystem och biologisk mångfald).
Troldtekts och FSC Danmarks gemensamma upprop om behovet av fler FSC-certifierade skogar är ett exempel på Troldtekts arbete med FN:s globala mål nummer 17 (genomförande och globalt partnerskap).
CSR-rapporten kommer att skickas in till FN i slutet av maj som en del av Troldtekts anslutning till FN:s Global Compact. Det är tionde året i rad som Troldtekt skickar in en CSR-rapport till FN.