Frihängande akustiska öar

Troldtekts frihängande akustiska öar har ett elegant och lätt uttryck, och upplevs som en enkel, nedpendlad takplatta i rummet.

Eftersom skenor och pendlar har dragits tillbaka från kanterna är det bara själva takplattan och den tunna kanten på Troldtektplattorna som är synliga.

Akustiktak från Troldtekt på restaurang
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect