Respektfull renovering

Den anrika kontorsbyggnaden på Aaboulevarden i Århus, ritad av Friis & Moltke, byggdes ursprungligen för ett industriföretag. Byggföretaget Mogens de Linde har nu tagit över byggnaden och totalrenoverat de fem våningarna med kontorslokaler samt och lagt till en mindre flygel på baksidan.

Photo: Valtech.com

Aaboulevarden i centrala Århus var tidigare en viktig genomfartsled, men har ändrat karaktär i och med exponeringen av den tidigare överbyggda ån. Kaféerna ligger på rad längs boulevardens solsida – även på nummer 22. På de fem våningarna ovanför gatuplan finns i dag olika kontorslokaler med centralt läge och bra ljusinsläpp. Våningen längst upp var en gång i tiden bostad åt industriföretagets högsta chef.

Bruun & Sørensen Energiteknik A/S lät uppföra byggnaden 1962 och arkitekturen har än i dag en industriell prägel. Det sitter till exempel höga paneler och lameller framför fönstren, som användes för att dölja verksamheten i lokalerna och samtidigt skyddade mot solen.

Cool inredning i rå stil

Byggnaden har nu renoverats med stor respekt för den ursprungliga arkitekturen, där den modernistiska fasaden av gjuten betong har sandblästrats och vitmålats och grova brädor har bevarats. Inomhus har ytskikten förnyats och ventilationen uppgraderats till dagens krav med synliga rör i taken.

Troldtekt användes även i den ursprungliga byggnaden, men akustikplattorna har bytts ut mot nya Troldtekt Plus, som har en mycket finare struktur och passar bättre i öppna kontorsmiljöer. Valtechs kontor har en avspänd atmosfär, där kontraster skapas med hjälp av betongpelare, betonggolv, platsbyggda möbler och gardiner.