Social ansvar sedan mer än 80 år

1936 stiftade dåvarande direktören och ägaren Louis Hammerich en fond som fortfarande är aktiv och fortsätter att ge otursdrabbade Troldtekt-medarbetare ekonomisk handräckning.

Under mer än 80 år har medarbetare i svåra livssituationer kunnat få finansiell stöttning från Louis Hammerichs fond. Baserat på rekommendationer fattar fondens styrelse beslut om donationerna.

Fonden arbetar utifrån följande nedtecknade principer:

  • Syftet är att hjälpa medarbetare och tidigare medarbetare samt nämnda personers efterlevande make/maka.

  • Utdelningar från fonden ska hjälpa personer i trångmål eller personer som drabbats av allvarlig sjukdom eller ålderdom.

  • Medel kan även delas ut som studiebidrag, utbildningsbidrag osv.

  • Fonden har samma styrelse som Troldtekt A/S.

Redan 1884 köpte en ung Louis Hammerich det företag som senare skulle bli Troldtekt A/S. 1935 började tillverkningen av Troldtekt akustikplattor, och året därpå inrättades Louis Hammerichs Fond.