Troldtekt värderingar

Att vara innovativ, trovärdig och socialt ansvarsfull är de värderingar som håller samman Troldtekt

Medarbetarna har gemensamt definierat värderingarna och arbetar dagligen för att översätta dem till praktiken.

Troldtekts värderingar

I 2015 beslutade vi i Troldtekt att uppdatera och skärpa vår värderingsgrund. En större grupp anställda deltog i processen, och resultatet blev tre nya värden, som berättar, att vi är:

Innovativa
Vi skapar resultat genom utveckling. Innovationskraft ska säkerställa att Troldtekt är trendsättande inom intelligenta akustiklösningar med fokus på hållbart inomhusklimat.

Trovärdiga
Vi gör vad vi säger och vi håller våra löften. Vi informerar också öppet om våra hållbarhetsmål och -resultat.

Socialt ansvarstagande
Vi agerar ansvarsfullt i alla delar av verksamheten, även i förhållande till miljö, samhälle och anställda. Socialt ansvarstagande är utgångspunkten i vårt strategiska arbete med Cradle to Cradle.