Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Troldtekt är en träprodukt, och trä är ett sunt och flexibelt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Under tillväxttiden tar trädet nämligen upp lika mycket koldioxid som frigörs vid skötsel, fällning och transport. Många byggföretag väljer därför att uppföra byggnader med trä som bärande material.

På Troldtekt vill vi att allt trä i våra produkter ska kunna spåras tillbaka till hållbara källor. Vi vill också att skogsägarna ska ta ansvar för de människor som är beroende av skogens resurser.

Ett ekosystem i balans

I många delar av världen är avskogning ett problem, eftersom det innebär att färre träd tar upp koldioxid från atmosfären samtidigt som den lagrade koldioxiden i de avverkade träden frigörs. Genom att skydda skogsområden, öka den biologiska mångfalden och återplantera nya träd kan man däremot bidra till ett balanserat ekosystem.

Det är här de ledande certifieringssystemen FSC® (FSC®C115450) och PEFC™ kommer in i bilden. Både PEFC och FSC är internationella system med fokus på bland annat miljö, biologisk mångfald, arbetsförhållanden och bevarande av skogsmark.

Om Troldtekts FSC-certifiering

Troldtekt FSC-certifierades redan 2013 och har sedan 2018 även varit godkända för att leverera produkter i kategorin ˮFSC 100%ˮ, vilket innebär att allt trä i en akustikplatta lever upp till FSC-kraven. Detta ställer höga krav på spårbarhet – från det att träet kommer till vår fabrik till dess att vi levererar de färdiga akustikplattorna till kunderna.

Det FSC-certifierade och det PEFC-certifierade råvirket hålls åtskilt under hela produktionsprocessen, vilket gör att varje träfiber i en FSC-certifierad Troldtekt akustikplatta med säkerhet kommer från FSC-certifierade skogar. Och innan vi börjar tillverka FSC-certifierade akustikplattor rengörs produktionslinjen grundligt.

Om Troldtekts PEFC-certifiering

Efterfrågan på certifierat trä ökar inom byggbranschen, och därför har vi på Troldtekt valt att komplettera vår FSC-certifiering med en PEFC-certifiering. På så sätt garanteras kunderna dokumentation för att allt trä i våra plattor kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

Det innebär att alla Troldtekts akustikplattor är certifierade. I praktiken är 100 procent av råvirket PEFC-certifierat, och en stor andel är även FSC-certifierat eftersom det kommer från ”dubbelcertifierade” skogar. Färdiga akustikplattor kan endast ha en av de två certifieringarna, och kunderna kan fritt välja mellan PEFC och FSC.

En rad ansvarsfulla principer

Dessa två certifieringar ger kunderna en garanti för att träet kan spåras tillbaka till ett ansvarsfullt skogsbruk. Det innebär till exempel att skogsägarna fokuserar på att:

  • upprätthålla eller öka den biologiska mångfalden, bland annat genom att låta skadade träd och trädtoppar ligga kvar i skogen

  • återplantera skog och skydda områden med särskilt gynnsamma förhållanden för biologisk mångfald och utrotningshotade arter

  • se till att skogsarbetarna har bra arbetsvillkor och möjlighet till utbildning

  • bedriva ett skogsbruk utan användning av farliga kemikalier

  • säkerställa god tillgänglighet för de som vistas i skogen.