Akustiklösningar för LEED-certifierade byggnader

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i kontor- och företagsbyggnader

Så bidrar Troldtekt till LEED-certifierat byggande

Troldtekt uppfyller höga krav på dokumentation av byggmaterial, vilket bidrar positivt vid en LEED-certifiering. Användningen av certifierat trä och möjligheten till återvinning räknas också in i poängen.

I samarbete med Rambøll har vi tagit fram ett dokumentationspaket som gör det lättare för revisorer att beräkna våra produkters specifika bidrag till de olika kriterierna i LEED.

Ladda ned hela dokumentationspaketet

Troldtekt kan bidra till 20 procent av poängen

En byggnad kan få maximalt 110 poäng i en LEED-certifiering. Troldtekt bidrar positivt till kriterier som utgör totalt 22 av poängen – motsvarande 20 procent. Kriterierna där Troldtekt bidrar ligger alla inom områdena Material and Resources och Indoor Environmental Quality.

Tabellen är baserad på LEED version 4.1 New Construction.

Observera att Troldtekt inte kan uppfylla ett helt kriterium, utan att akustikplattorna dessutom har en positiv inverkan på kriteriets
totalpoäng.

LEED är den amerikanska hållbarhetscertifieringen för byggnader grundad 1998. LEED står för:

Leadership in
Energy and
Environmental
Design

LEED administreras av U.S. Green Building Council, och det finns LEED-certifierade byggnader i fler än 135 länder. Du kan läsa mer om LEED på www.usgbc.org/leed

"Vid LEED har materialkraven skärpts genom åren och det kan vara svårt att hitta produkter som matchar alla krav. Det är därför väldigt viktigt att materialproducenter ser till att dokumentera sina produkter i förhållande till alla krav.

Till exempel uppfyller ­Troldtekt LEEDs emissonskrav avseende flyktiga organiska ämnen, har miljödeklaration (EPD) och har intyg om att träet kommer från hållbart skogsbruk. Det är därför möjligt att nå poäng i flera av materialkategorierna när man använder Troldtekt.”

David Lindgren (foto)
LEED Accredited Professional
Hållbarhets Specialist
Ramboll Sverige