Akustiklösningar för WELL-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt till Well-certifierat byggande

Troldtekts estetiska uttryck ger poäng i WELL-­systemet, som också ger poäng för att akustik­lösningarna är Cradle to Cradle-certifierade.

I samarbete med Rambøll har vi tagit fram ett dokumentationspaket som gör det lättare för revisorer att beräkna våra produkters specifika bidrag till de olika kriterierna i LEED.

Ladda ned hela dokumentationspaketet

Troldtekt kan bidra till 14 procent av kriterierna

Troldtekt bidrar inom totalt 17 av WELL-standardens 120 kriterier.

Tabellen är baserad på WELL v2 Building Standard.

Observera att Troldtekt inte kan uppfylla ett helt kriterium, utan att akustikplattorna dessutom har en positiv inverkan på kriteriets
totalpoäng.

WELL

International WELL Building Institute™ i USA administrerar WELL-certifieringen. Utgångspunkten är att byggnaderna ska vara både hälsosamma och motiverande för människor att vistas i.

WELL innehåller en rad krav som måste uppfyllas för att erhålla certifiering – samt ett antal poänggivande kriterier som definierar certifieringens nivå.

"WELL är ett verktyg för att främja hälsa och välbefinnande i byggnader globalt. De enskilda produkterna i byggnaden har stor inverkan på hälso- och välbefinnandeaspekterna och därför ­behövs dokumentationer på ett brett spektrum av aspekter mer än ­någonsin. Troldtekt är ett mycket bra exempel på en ansvarig ­producent som äger sitt ­ansvar på ett mycket ­genomgripande sätt.”

Anna Bergman (foto)
WELL Accredited Professional
Expert Project Manager
Ramboll Sverige