Akustiklösningar för Miljöbyggnad-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt til Miljöbyggnad-certifierade byggnader

Dokumenterad effekt på inomhusklimat och miljö samt ett positivt bidrag till akustik och fukttålighet gör att Troldtekt ger ett positivt bidrag till Miljöbyggnadcertifieringen.

Miljöbyggnad består av 15 indikatorer inom de tre områdena energi, inomhusklimat och material. Det finns dock ytterligare en indikator för sanering av farliga ämnen när befintliga byggnader ska certifieras.
Ett projekt kan uppnå antingen guld, silver eller brons – och byggnaden måste minst uppfylla Miljöbyggnads bronsstandard inom alla 15 indikatorer för att bli certifierad.

Ladda ned hela dokumentationspaketet 

Troldtekt kan bidra till fyra
indikatorer

Miljöbyggnad version 3.1 för nyproduktion innehåller 15 indikatorer, som är indelade i tre huvudområden. Troldtekt kan bidra inom fyra av indikatorerna, som är fördelade i de två områdena inomhusmiljö och material.

Tabellen är baserad på Miljöbyggnad version 3.1 för nyproducerade
lokalbyggnader.

Observera att Troldtekt inte kan uppfylla ett helt kriterium, utan att
akustikplattorna dessutom har en positiv inverkan på kriteriets totalpoäng.