Akustiklösningar för BREEAM-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt till BREEAM-certifierade byggnader

Flera av de hållbarhetskrav som Troldtekts akustikplattor uppfyller väger tungt i en BREEAM-certifiering. En viktig faktor är till exempel att Troldtekt har fullständig dokumentation av akustikplattornas beståndsdelar, och att den låga gasemissionen från plattorna har fastställts genom flera certifieringar för inomhusklimat.

Det är också viktigt att Troldtekt har dokumenterat miljöpåverkan i de olika stadierna av produktens livscykel genom miljövarudeklarationer (EPD:er). Och det är en positiv faktor att träet i akustikplattorna kommer från dokumenterat ansvarsfullt skogsbruk (FSC®C115450 och PEFC™). 

Dessutom har Troldtekts akustiska egenskaper och höga fukttålighet en positiv inverkan på kriterierna. 


Ladda ned dokumentationspaketet

 

Troldtekt kan bidra till 11,3 procent av poängen i BREEAM-SE

Manualerna för certifiering enligt BREEAM-SE är uppdelade i nio
poänggivande områden med totalt 57 indikatorer. Innovation är ett
tionde område, som saknar indikatorer men kan ge extrapoäng.
Troldtekt bidrar till 11 indikatorer inom fyra områden. De indikatorer som Troldtekt bidrar positivt till utgör totalt 11,34 procent av poängen i den samlade bedömningen.

Tabellen är baserad på BREEAM-SE-manualen 2017 1.1

Observera att Troldtekt inte kan uppfylla ett helt kriterium, utan
att akustikplattorna dessutom har en positiv inverkan på kriteriets
totalpoäng.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är en internationell hållbarhetscertifiering för byggnader. Sedan 2013 finns det en svensk version som administreras av Sweden Green Building Council.

I BREEAM-SE ligger fokus på tio områden: ledning, hälsa och inomhusmiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, mark och ekologi, förorening och innovation.