Bättre akustik i Norges arkiv

Arkivhuset är en unik byggnad där historiska dokument och uppgifter om staden Stavanger och andra platser lagras och studeras. Lite ovanligt är att det 6 600 kvadratmeter stora arkivet ligger under jord och motsvarar nästan de 8 100 kvadratmeter stora arbetsutrymmet och offentliga ytorna ovan jord.

Troldtekt Arkivenes Hus Stavanger
Photo: Sindre Ellingsen

Byggnaden har designats av de berömda norska arkitekterna Lund+Slaatto och de geometriskt vikta fasaderna utgör ett dramatiskt pussel av vertikala träpartier, med fönsteröppningar som är integrerade i ett mönster av vinklar. Den här geometrin ger byggnaden en dynamisk och lekfull känsla, som påminner om vikta papper och origami. Det innebär också att fasaden ändrar utseende beroende på hur ljuset spelar och skuggorna flyttar sig under dagen.

Ett viktigt inslag i designen är hur utrymmen har ordnats kring ett stort, centralt, inglasat atrium, tillsammans med huvudtrappan och hissar, matsal, showroom och utställningsyta. Det innebär att dagsljus flödar in till de inre arbetsplatserna och skapar en ljus och öppen plats för offentliga funktioner och ett stort allrum för alla anställda och besökare. Här har man dessutom en fantastisk utsikt över den omgivande landsbygden. 

Den vackra interiören bjuder på en inbjudande atmosfär med ljusa naturtoner med inslag av harmoniska jordfärger. Detta återspeglas i de stora takytorna som arrangerats runt innerväggarna. Tak och flera väggar är beklädnad med Troldtekt och Troldtekt Plus akustikpaneler som binder ihop de olika områdena, absorberar oljud och skapar den idealiska, tysta miljön för umgänge och arbete. Fokus har lagts på att skapa intimitet men samtidigt dynamik och flexibilitet. På så sätt kan utrymmena enkelt anpassas för olika evenemang, såsom utställningsyta, föreläsningar och andra ändamål. Detta kompletteras med specialdesignade, flyttbara möbler, vilket ger en mängd olika zoner.

Arkivhuset är den första byggnaden i den omfattande utveckling som planeras i den södra delen av parkområdet Ullandhaug, som planerats av arkitekterna Lund+Slaatto, där mittpunkten blir Stavangers nya universitetssjukhus.