Rengöring, målning och reparation av Troldtekt

 

Troldtekt akustikplattor har en livslängd på minst 50–70 år. Under driftsfasen är det enkelt att underhålla plattorna, så att de håller så länge som möjligt. En förlängd livslängd sparar resurser, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

Enkel rengöring av plattorna

Du kan enkelt avlägsna damm och smuts från plattorna med en dammsugare med vanligt borstmunstycke, en hårt urvriden trasa eller genom att slipa lätt med finkornigt sandpapper. 

Måla plattorna om och om igen

Troldtekt akustikplattor kan målas om flera gånger med hjälp av en färgspruta, utan att de akustiska egenskaperna försämras. För att dölja mindre repor på målade plattor kan du använda Troldtekt bättringsfärg.

Gör små reparationer själv

Om det går hål i akustikplattorna kan du själv göra mindre reparationer med relativt enkla hjälpmedel. Vid större skador – till exempel från fukt eller sot – rekommenderar vi att du byter den aktuella plattan i stället för att måla den.  

Instruktioner för rengöring, måling och reparation av Troldtekt akustikplattor
Ladda ner PDF