Dansk certifiering för inomhusklimat

Troldtekt är certifierat i kategorierna för bästa inomhusklimat enligt Danish Indoor Climate Label (Dansk Indeklima Mærkning). För att kvalificera sig för den här certifieringen måste produktens emission avta inom 60 dagar från monteringen. Troldtekt-plattorna uppfyller kraven vid första mätningen, efter 10 dagar. Takprodukter provas dessutom avseende emission av fibrer och partiklar. Troldtekt-plattorna uppfyller kraven för den bästa kategorin (”låg partikelemission”), vilket innebär högst 0,75 mg per kvadratmeter.

 

Dansk Indeklima Mærkning (dansk inomhusklimatmärkning)

Inomhusklimatet är en kombination av luft, lukt, ljud, fukt, statisk elektricitet, form och färg. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är en frivillig certifiering för byggprodukters inverkan på inomhusklimatet. Märkningen är gemensam för Norge och Danmark och erkänd i hela världen. För att en byggvara ska kunna tilldelas märket ska den uppfylla vissa krav under användningsfasen samtidigt som dess inverkan på luftkvaliteten inomhus också bedöms. En faktor är kemikaliehalten i produkten, en annan är vilka ämnen som avges till omgivningsluften. En produkt som certifieras och märks enligt Dansk Indeklima Mærkning har genomgått omfattande provning och det har dokumenterats att dess kemiska emission till luften är minimal. Takprodukter provas dessutom för emission av fibrer och partiklar.

 

Provning för gasemission

Alla produkter klassas med ett tidsvärde angivet i dygn som är relevant för inomhusklimatet. Tidsvärdet baseras på den tid det tar för gasemissionen att ”avta”. Tidsvärdet fastställs genom kemisk analys och sensorisk (lukt) bedömning.

Troldtekt deklareras med tidsvärdet 10 dagar som är den bästa klassen.

 

Provning för partikelemission

Vid inomhusklimatmärkningen klassas takprodukter även för partikelemission från sedimenterbart damm bestående av partiklar och fibrer under den första tidens användning av produkten.

Emissionen av partiklar och fibrer från Troldtekt klassas som låg, vilket är den bästa klassen.

Se certifikat