Svanenmärkt renovering visar vägen

I Søborg hittar vi Nordens första Svanenmärkta renoverade förskola, som också är en ombyggnad av Blaagaard Seminarium. En arkitektoniskt skyddsvärd byggnad som nu successivt byggs om för nya ändamål.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Børnehuset Paletten har ritats av RUBOW arkitekter, som har lyckats balansera renoveringen och kombinationen av flera huskroppar samtidigt som man uppnått ett optimalt inomhusklimat och en bra akustik, vilket är avgörande för Svanenmärkningen.

De ursprungliga byggnaderna från 1967 är mycket karaktäristiska i rött tegel, horisontella spröjs med fönsterkarmar i mahogny och fönsterbleck i koppar. Den vinklade flygeln från 1995 har fått ett nytt uttryck som bättre matchar de ursprungliga byggnaderna. Därför är den övre fasaden gjord av cortenstål och fasaderna nedanför mer homogena med svart trä. En del av uppgiften har också varit att knyta ihop flyglarna med ett "gångjärn" som samtidigt utgör entréområdet.

Akustik och inomhusklimat hänger ihop

Medan byggnaderna från 1967 rymmer förskola och kök, ligger småbarnsavdelningen i byggnaden från 1995. I den mellersta byggnaden finns flera gemensamma rum med högt i tak för aktiviteter för alla barn. Denna struktur ger en överskådlig effekt och ramar samtidigt in den vackra lekplatsen på området. För renoveringen valdes material med omsorg för att skapa en hälsosam miljö för barnen.

I de gemensamma aktivitetsrummen och småbarnsavdelningen har Troldtekt valts i naturträ med inbyggd ventilation. Det innebär en bra akustik, vilket är avgörande i en förskola, men även att inomhusklimatet är bra. Takytorna monteras utan fas och ventilationen görs via utvalda plattor, vilket ger en relativt ostörd takyta.

Renoveringen är ett fint exempel på hållbar återanvändning av byggnader som kan saneras från gifter och kompletteras med få nya material. Samtidigt skapar renoveringen liv i en annars lugn stadsdel.

Børnehuset Paletten har nominerats till Renoverprisen 2022 i kategorin Institutioner. 

Fakta: Troldtekt är registrerat i Nordisk Miljömärknings databas över material som kan ingå i Svanenmärkta byggnader.