Förskola i anpassad skala

I den nya stadsdelen Bendixminde vid Odder ligger den DGNB-certifierade förskolan centralt vid regnvattenbassängen, även kallad ”Smilet”, och den skiljer sig från de omgivande flervåningshusen genom sammansättningen av flera små enheter med sadeltak.

Den högsta av de små enheterna utgör Förskolan Bendixmindes ”pedagogiska hjärta”, som är det rum som samlar husets övriga enheter och fungerar som ett gemensamt område för både små barn och förskolebarn. Det är här man samlas och träffas på morgonen och eftermiddagen, och det är även här som barnen kan hjälpa till med uppläggningen av maten. Rummet har tak upp till nock och takfönster som ger rummet en härlig atmosfär. Det ljusa och trevliga uttrycket understryks av akustikregleringen med trälister på den invändiga gaveln och Troldtekt akustikplattor som undertak. Även i det angränsande aktivitets- och motorikrummet, som via dubbeldörrar kan integreras i det gemensamma utrymmet, är det öppet upp till nock med takfönster. Tack vare höjden i rummet fick man även plats med ett loft. I alla rum används undertak från Troldtekt för att reglera akustiken och det genomgående materialet binder ihop rummen. Förskolebarn är samlade i husen ut mot den stora lekplatsen, medan de yngsta barnen använder den motsatta sidan av förskolan.

 

Förskola i ny stadsdel

Byggnaden har en enkel och rak arkitektur som med en kombination av svarta och termobehandlade träbeklädnader, glaspartier och mörka takytor bildar en nedtonad och harmonisk byggnadsenklav och samtidigt utgör en vacker kontrast mot de gröna planteringarna som med tiden kommer att skjuta upp runt den nya byggnaden. Trä är ett av de mest hållbara byggmaterial vi har och användningen av trä bidrar inte enbart positivt till byggnadens totala CO2-rapportering utan också till uttrycket och känslan av en ”mindre” skala i det stora hela.

Mot grupprummen är fasaderna utformade med varierade fönsterpartier som speglar den invändiga användningen och med fasta, utvändiga solavskärmningar i form av överhäng och spaljéer som ger ett vackert samspel mellan ljus och skugga. Byggnaden får därmed ett levande, varierat och modernt uttryck i ”barnhöjd”. Förskolan är centralt placerad i den nya stadsdelen Bendixminde, som ligger naturskönt bland skog, bäckar och kullar. Utformningen av området har planerats utifrån hållbara och klimatvänliga åtgärder, med stort fokus på biologisk mångfald.