Världens första cirkulära förskola

I Gladsaxe kommun har man sedan 2016 satsat på Svanenmärkta förskolor. Nu har kommunen dessutom låtit bygga världens första cirkulära förskola med återvunnet material från en tidigare skola.

Förskolan Svanen är ett pilotprojekt som ska visa vägen och inspirera andra byggherrar och arkitekter. Återanvändning av byggmaterial innebär en del utmaningar, men ger samtidigt en ökad medvetenhet om hållbara metoder och en förändrad syn på materialens egenskaper och uttryck.

Från skolan som tidigare låg på samma plats har man återvunnit tegel, takpannor, träbjälkar och 6 000 ton betong. Dessutom har man återanvänt allt från handfat och cykelställ till takkupoler, för att ytterligare tydliggöra konceptet med återvinning.

Den nya förskolan består av ett antal huslängor med gemensam entré i form av ett centralt beläget orangeri. Rent arkitektoniskt ger de återvunna tak- och fasadmaterialen en speciell estetik som påminner om ett collage. Invändigt upplevs lokalerna som små hus med tak upp till nock.

Taken i samtliga rum är försedda med Troldtektplattor i naturträ, som har enastående akustiska egenskaper, uppfyller kraven på Svanenmärkta byggnader och dessutom är Cradle to Cradle-certifierade på guldnivå.

En spännande process     

Genom att återanvända så stora mängder lokala material sparar man både koldioxid, tid och resurser. Kort efter invigningen tilldelades förskolan därför Hållbarhetspriset vid Building Awards 2022. Arkitekten Helen Glindvad Kristensen på Gladsaxe kommun berättar att det har varit en spännande process, där det har krävts många beslut under resans gång för att kunna återanvända materialen på bästa sätt. I en sådan process är det därför viktigt att ha en bra dialog.

Sedan 2016 har Gladsaxe kommun endast byggt Svanenmärkta förskolor. Ett exempel är Nordens första Svanenmärkta renovering, där en tidigare lärarhögskola byggdes om till förskolan Paletten.

Förskolorna Grønnegården och Egedammen är byggda i CLT-trä med fasader av återvunnet tegel. Det faktum att förskolorna är Svanenmärkta innebär att det finns ett fokus på inomhusklimat, hållbara material och låg energiförbrukning. Troldtekt har valts till alla dessa nya förskolor.

 

Fakta: Troldtekt är registrerat i Nordisk Miljömärknings databas över material som kan ingå i Svanenmärkta byggnader.