Full fart på fritids

I Frederiksberg kan skolbarnen tillbringa eftermiddagarna på Klub Tempeltræet, som erbjuder en mängd olika aktiviteter.

Fritidshemmet Klub Tempeltræet ligger i ett tätbebyggt område i Frederiksberg och har på ett fint och lyckat sätt anpassats till befintliga angränsande byggnader. Höjden kulminerar i byggnadens ena hörn, som är vackert rundat, och går sedan ner i etapper till samma höjd som grannhusen.

Byggnaden utgörs av träkassetter klädda med återvunnet tegel i olika förband, vilket gör att den passar bra in i Frederiksbergs stadsbild. Av den anledningen tilldelades Tempeltræet 2021 ett pris av Frederiksbergs kommun. Fritidshemmet har flera uteplatser, bland annat en takterrass, och rummen för de olika aktiviteterna ligger i anslutning till trappan som går genom huset.

 

En tur genom huset

Vid entrén finns ett stort kök med utgång mot bakgården, där man kan koppla av, leka med lego, spela spel med mera. Trappan fungerar som husets ”ryggrad”, med sittplatser i form av en djup fönsternisch och inbyggda bänkar i ekträ. I huset finns också gamingrum, musikstudio, flera kreativa verkstäder och ett rum för rollspelslekar.

Eftersom många av fritidshemmets aktiviteter ger upphov till buller, är akustiken viktig för en välfungerande verksamhet. Alla tak är klädda med vita Troldtekt akustikplattor, som absorberar ljudet och samtidigt tillför taktila ytor i rummen. I trapphuset kommer det in ljus från innergården, medan aktivitetsrummen får massor av dagsljus från de stora fönsterpartierna. Från det rundade fönstret högst upp i byggnaden har man utsikt över staden.